Hoeveel landbouwgrond bezitten overheden?

Voor het bouwen van woningen, het maken van waterbergingen en natuurontwikkeling zoeken overheden naar geschikte plekken in het landelijk gebied. Ze kopen hiervoor landbouwgrond en veranderen deze naar nieuwe functies.

Maar hoeveel landbouwgrond hebben overheden? En waar in Nederland ligt deze grond? We onderzochten het samen met Wageningen Economic Research.

Bekijk het onderzoek

Of bekijk alvast onze 5 conclusies.

5 conclusies

  1. Eind 2023 bezitten overheden in Nederland samen in totaal ruim 190.000 hectare landbouwgrond. Dat is 11% van de totale oppervlakte aan landbouwgrond in Nederland.
  2. Staatsbosbeheer heeft als overheidsorganisatie met 53.000 hectare de grootste oppervlakte aan landbouwgrond. Deze grond heeft primair een natuurfunctie, maar wordt voor een deel ook extensief agrarisch gebruikt.
  3. De provincies bezitten samen een totale oppervlakte van ruim 21.000 hectare aan landbouwgrond. 
  4. In Flevoland is maar liefst 38% van alle landbouwgrond in eigendom van overheden. In Noord-Holland ligt dit percentage met 16% ook boven het landelijke gemiddelde van 11%. 
  5. In de provincies Limburg en Noord-Brabant bezitten gemeenten opvallend veel landbouwgrond. In Limburg bezitten gemeenten 53% en in Noord-Brabant 41% van alle landbouwgrond in overheidseigendom. 

Over dit onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Economic Research en het Kadaster. Het is de themabijlage bij het Kwartaalbericht agrarische grondmarkt 4e kwartaal 2023. Deze versturen wij elk kwartaal via de mail.

Aanmelden kwartaalbericht per mail

Meer weten