Verhuizen het lastigst voor ouderen in krimpgebieden

8,4% van de 55-plussers uit krimpgebieden wíl wel verhuizen, maar kan niks vinden. Dit is een hoger percentage dan in andere gebieden. 

55-plussers in krimpgebieden vormen een steeds groter groep eigenaren op de woningmarkt. Onderzoekers Sophie Druif en Paul de Vries brachten hun wensen en gedrag in kaart. Dit zijn de belangrijkste conclusies.  

21% oudere woningbezitters woont in krimpgebied

21% van de woningbezitters van 55 jaar of ouder in Nederland bezit een woning in een krimp- of anticipeergebied. Dit zijn regio’s die nu, of in de toekomst, kampen met bevolkingsdaling. In groeigebieden, waar de bevolking juist toeneemt, wonen meer 55- tot 60-jarigen dan landelijk gemiddeld; in krimpgebieden wonen relatief meer mensen in de hogere leeftijdscategorieën, van 85 jaar en ouder. 

Ouderen kiezen bij verhuizing vaak voor gelijkwaardige woonomgeving

Bij verhuizing kiezen ouderen het liefst een woongemeente die lijkt op de huidige. Hoe jonger ze zijn, hoe meer ze wonen in een stedelijke omgeving, een grote stad. Oudere leeftijdscategorieën, bijvoorbeeld van 80- tot 85 jaar, wonen vaker in een dorp of op het platteland. Dit geldt ook voor krimpgebieden.  

8,4% van 55-plussers wil verhuizen, maar kan niks vinden

55-plussers zijn vrij honkvast. Slechts 23,9% van hen wil verhuizen. In krimpgebieden ligt dat percentage iets hoger: 24,4%. Echter: 8,4% daarvan wíl wel verhuizen, maar kan niks vinden. Dit is een hoger percentage dan in andere gebieden. 

Het hele onderzoek lezen?

Het onderzoek ‘Een groeiende verhuiswens is geen garantie voor succes’ bevat nog meer inzichten, zoals de betaalkracht van ouderen en het type woningen dat zij bezitten. Wilt u het hele onderzoek lezen? Download het onderzoeksrapport.

Gerelateerd onderzoek: Ouderen op de Koopwoningmarkt 

Vanaf 2020 komen er in 1 keer relatief veel ouderen bij: de babyboomers van 1945. Het aantal 75-plussers met een eigen woning verdubbelt tussen nu en 2035. Maar: welke woningen verkopen ze eigenlijk en waar staan die? En houden ouderen zich staande in tijden van prijsexplosies? Lees het hele onderzoek Ouderen op de Koopwoningmarkt.

Meer informatie