Terug naar vorige pagina

BGT vragen over de foutmeldingen in het verwerkingsverslag

Vraag en antwoord

In bijlage 1 Overzicht meldingen van de BGT Toelichting Controles worden alle foutmeldingen genoemd.

Voor zover deze niet voor zich spreken, zijn foutmeldingen beschreven in hoofdstuk 2 van de BGT Toelichting Controles

De softwareleverancier van uw BGT-systeem biedt functionaliteit waarmee u het GML-bestand kan tonen. Op basis van de geleverde mutaties, de foutGML en de XSD moet de fout opgespoord worden. De controle op opdelende objecten (fout BGT-I-01-100) wordt in paragraaf 2.6 van de BGT Toelichting Controles beschreven. In het document BGT Toelichting GML foutsituaties staan details beschreven over de inhoud van de foutGML.

Het betreft fouten met de codes BGT-I-01-092, BGT-I-01-095 en BGT-I-01-096. Een korte beschrijving van de melding staat in het veld 'type' van de foutGML-file.

Deze foutcodes hebben soms betrekking op zeer kleine gaten of mispunten waardoor lastig is na te gaan waar de fout zit. In uitzonderingsgevallen wordt een foutmelding ten onrechte gegeven:

Mutaties aan de rand van Nederland

Als aan de rand van Nederland een object muteert, kan in uitzonderingsgevallen ten onrechte de melding 'Gat tegen de LV' gegeven worden (BGT-I-01-096). Door versnijding van het restvlak (Verschilwaswordt-contour) met objecten in de LV ( in dit geval de WAS-contour) treden er ten onrechte verschillen op waardoor er gaten lijken te ontstaan. Onderstaand een voorbeeld:

Voorbeeld 'Ontbrekend tussenpunt in object A. Kunt u dit bestand niet lezen, neem dan contact op met de klantenservice BGT op telefoonnummer 088-183 46 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst.

In vergelijkbare gevallen wordt soms ook de melding 'Gat in aanlevering' ten onrechte gegeven (BGT-I01-095). Als deze melding ten onrechte optreedt, gaat het steeds om zeer kleine objecten.

Correctie mispunt

Als bij het herstel van een mispunt de oude en nieuwe lijnsegmenten (vrijwel) exact op elkaar liggen, volgt ten onrechte een segmentfout (BGT-I-01-092). De segmentencontrole gaat uit van een goedsituatie en concludeert op basis van tellingen van WAS- en WORDT-segmenten of er een fout optreedt. Als u zorgt dat de correctie van het mispunt aan de rand van het mutatiegebied ligt, zal de onterechte foutmelding bij herstel van een mispunt niet optreden. Het komt erop neer dat éérst mispunten hersteld worden voordat er gemuteerd wordt in het gebied. In onderstaande situatie moet het tussenpunt in object A toegevoegd worden en mogen géén wijzigingen in de objecten B en C doorgevoerd worden.

Voorbeeld Ontbrekend tussenpunt in object A. Kunt u deze afbeelding niet bekijken? Neem contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088-183 46 00 of vul het contactformulier in: https://formulieren.kadaster.nl/contact_bgt. Zij zijn u op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur graag van dienst.

 

De bovenstaande twee situaties zijn er in meerdere varianten, maar het komt steeds op hetzelfde neer. Door versnijdingsfouten aan de rand van Nederland of door herstel van een mispunt binnen Nederland wordt ten onrechte een fout gemeld. Wordt een melding naar uw mening ten onrechte gegeven, dan kan een melding bij de BGT klantenservice gedaan worden. Is de melding onterecht en kan het probleem niet op de reguliere weg opgelost worden, dan kan er een work-around toegepast worden: het uitzetten van de gaten- en segmentencontrole voor alleen die aanlevering. 

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice BGT op telefoonnummer 088 - 183 46 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.