Terug naar vorige pagina

BGT vragen over de controleservice

Vraag en antwoord

Alleen bronhouders krijgen toegang tot de BGT Controleservice. Wilt u toegang tot de BGT Controleservice van de productieomgeving? Vul dan het BGT aanmeldformulier in. 

Dit is helaas niet mogelijk.

In de Gebruikershandleiding BGT Controleservice staat alle informatie over de ingestelde parameters. Een toelichting op de controles en de fouten vindt u in het document BGT Toelichting Controles.

De eisen gesteld aan de inhoud van de BGT zijn vastgelegd in een aantal documenten. Deze kunt u vinden op de BGT-IMGEO standaardenpagina van Geonovum.

In het document Gebruikershandleiding BGT Controleservice staat alle informatie over de controles die tijdens de verwerking worden uitgevoerd.

In een aangeboden zipbestand mag maar 1 XML-bestand zitten. Overige XML-bestanden in het zipbestand worden niet gecontroleerd.

Nee, dit hoeft niet. Zie voor meer informatie het wijzigingsvoorstel IMGEO 2.2. 

Voor een nieuwe PBP (nw id) zijn er geen eisen, er wordt niet op gecontroleerd. Als een bronhouder een reeds bestaande PBP (zelfde id) meestuurt dan moeten alle attributen identiek zijn.

Nee, moet voor het bericht voldoen aan StUF-Geo en voor de data aan IMGeo.

Ja, de coördinaten van de overlap zijn opgenomen in een te downloaden GML-bestand. De uitleg vindt u in de Gebruikershandleiding BGT Controleservice.

Nee, een spatie is niet toegestaan zoals beschreven in de toelichting op de BGT Controleservice.

In de BGT-keten geldt de afspraak dat de technische opmaak van de GML-string niet van belang is, zolang dit maar functioneel dezelfde geometrie beschrijft, dus dezelfde positie, vorm en grootte. De volgorde van de coördinaten in de gml:posList is daarbij niet van belang. De LV-BGT keurt hier dus niet op af.

Nee, de volgorde van de NAR’s leggen we niet vast. Bij de WAS=WAS maakt de volgorde van de WAS dus ook niet uit.

Nee, hierop controleert de BGT Controleservice niet. 

Alle punten van een kruinlijn moeten op de opeenvolgende punten van de onderliggende geometrie liggen en moeten dezelfde richting hebben. 

Als het optalud-attribuut op true staat hoeft er geen kruinlijngeometrie geleverd te worden. Als er kruinlijngeometrie geleverd wordt moet het optalud-attribuut de waarde true hebben.

Nee, er wordt niet gecontroleerd of het BAG-id dat voorkomt bij een pand, openbare ruimte of openbare ruimtelabel voorkomt in de BAG.

We geven een warning als de geometrie niet muteert. Zodra geometrie wel muteert is het een fout.

Als gevolge van het stroken van bogen bij de geometrische controles kunnen in uitzonderingssituaties objecten binnen de tolerantie van 0,5 mm van elkaar liggen. Bij de controle op de afstand tussen de binnenring en de buitenring wordt geen tolerantie gehanteerd, de binnenring mag op de buitenring liggen. In bijlage 3 van de BGT Toelichting Controles staat een aantal voorbeelden.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice BGT op telefoonnummer 088 - 183 46 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.