Mutatiemeldsysteem (MMS)

Beheer foutmeldingen en eigen mutatiemeldingen BGT

Met het Mutatiemeldsysteem (MMS) beheert u als bronhouder publieke meldingen van mogelijke fouten (terugmeldingen) en eigen mutatiemeldingen in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). U kunt de meldingen toevoegen aan uw eigen werkvoorraad. MMS is de backoffice-applicatie van Verbeter de Kaart. Daarin kunnen ook wijzigingen in de BGT worden doorgegeven. 

Het Mutatiemeldsysteem wordt in het 4e kwartaal van 2021 uitgefaseerd. Vanaf dat moment ontvangen BGT-bronhouders de terugmeldingen op de BGT rechtstreeks, volgens het proces zoals dat voor de BAG functioneert. Daarnaast wordt in het 4e kwartaal een API beschikbaar gesteld waarmee het mogelijk wordt terugmeldingen in eigen applicaties te onderhouden. Zie voor nadere informatie de nieuwsbrief BGT-info van maart 2021.

Mutatiemeldsysteem (MMS) kosteloos

Welke informatie kunt u beheren?

  • publieke meldingen van mogelijke fouten (terugmeldingen) in BGT
  • eigen mutatiemeldingen in BGT
  • foutmeldingen en mutatiemeldingen toevoegen aan eigen werkvoorraad

Inloggen MMS

Hebt u nog geen account voor het MMS? Of wilt u beheer aanvragen of wijzigen?

De beheerder van een bronhouder of marktpartij kan gebruikersaccounts aanmaken. Daarvoor moet wel een account met de functie ‘Beheerder’ zijn ingesteld. Hoe dat werkt, leest u in de handleiding hierover. 

Naar BGT Handleiding MMS voor beheerder bronhouder

U kunt een beheerdersaccount aanvragen via de klantenservice BGT op telefoonnummer 088 - 183 46 00 of via het contactformulier. Meer informatie vindt u in de handleiding.

Naar BGT Handleiding MMS voor beheerder bronhouder

MMS handleidingen en releasenotes

Vraag en antwoord

Een verkeerde combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord is de meest voorkomende reden waarom u niet kunt inloggen. Bent u uw wachtwoord vergeten? Neem dan contact op met de klantenservice BGT op telefoonnummer 088 - 183 46 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag via het contactformulier.

Het kan zijn dat er een melding binnenkomt die eigenlijk over een andere basisregistratie gaat of waarvan de oorsprong van de onjuistheid voortkomt uit een andere basisregistratie. Het is dan de wettelijke verantwoordelijkheid van de bronhouder om de bronhouder van de andere basisregistratie hierover in te lichten. Hiervoor moet u de betreffende Terugmelding in MMS de status ‘Doorgestuurd naar BRT’ of ‘Doorgestuurd naar BAG’ geven. In MMS is dit dan de eindstatus van deze terugmelding. Het Kadaster pakt deze terugmeldingen periodiek handmatig op en zet ze door naar de betreffende Basisregistratie. Onduidelijke meldingen moeten uiteraard eerst door de BGT-bronhouder zelf worden verduidelijkt. Bijvoorbeeld door navraag bij de terugmelder.

Let op

Recent is gebleken dat veel vanuit MMS doorgestuurde BGT-meldingen niet door de BRT- of BAG-bronhouders opgepakt kunnen worden. In de praktijk blijken dit in veel gevallen meldingen voor de BRK te zijn of meldingen die inhoudelijk te onduidelijk zijn om verder te worden opgepakt. Dit is uiteraard voor de betreffende bronhouders vervelend. Zij moeten de meldingen dan opnieuw doorsturen of onderzoeken. Daarom willen wij u op het volgende wijzen. Als terugmeldingen die u in MMS heeft ontvangen bedoeld zijn voor de BRK, verzoeken wij u om de melding op 'Afgerond' te zetten met de toelichting 'Doorgestuurd naar BRK' en niet op 'Doorgestuurd naar BAG' of 'Doorgestuurd naar BRT'.

Ja, dit wordt sinds MMS 2.0 ondersteund. Download voor meer informatie de BGT Gebruikershandleiding MMS 2.0 beknopt.

Het kan in enkele gevallen gebeuren dat MMS u een Terugmelding toewijst die eigenlijk voor een andere (bijvoorbeeld een landelijke of provinciale) bronhouder bedoeld is. In dat geval vragen wij u om deze meldingen door te zetten naar de juiste bronhouder. U kunt dit doen door in het detailscherm (klik op ‘potloodje’) van de betreffende Terugmelding een andere bronhouder uit de lijst te selecteren en vervolgens op ‘Opslaan’ te drukken. 

Let op: u kunt dit alleen doen als de status van de melding ‘geregistreerd’ of ‘in onderzoek’ is. Als u de status van de melding al heeft aangepast naar ‘voorraad’ dan werkt dit niet. U moet de status dan eerst weer terug zetten naar ‘in onderzoek’.

Het is wettelijk verplicht om binnen 1 werkdag een reactie te geven op een terugmelding. Omdat bronhouders aangeven dat deze termijn erg kort is, wordt gedoogd dat bronhouders ook de wettelijke verwerkingstijd van 4 werkdagen voor het Kadaster kunnen benutten. Bronhouders hebben dus maximaal 5 werkdagen de tijd om een eerste reactie te geven.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice BGT op telefoonnummer 088 - 183 46 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.