Terug naar vorige pagina

3D Basisvoorziening

Hoe ziet het eruit als er een windmolenpark naast een woonwijk komt? Waar valt bijvoorbeeld de schaduw van de masten? Als u dergelijke veranderingen in de omgeving handmatig in beeld moet brengen kost dat veel tijd. Met een open databestand uit de 3D Basisvoorziening kan dat veel sneller. U kunt in 1 keer een realistische simulatie van de omgeving inladen en gemakkelijk wijzigen.

3D Basisvoorziening

gratis

U ontvangt een digitaal topografisch bestand met driedimensionale objecten, gebaseerd op:

  • topografie uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
  • de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
  • hoogte gegenereerd uit luchtfotobeelden vanuit het programma beeldmateriaal
  • het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

Download via PDOK.nl

De 3D Basisvoorziening bestaat uit 3 bestanden:

Bestand met driedimensionale topografische objecten voor gebouwen, terrein, wegen en water.

 Lees meer op PDOK.nl

Bestand met driedimensionale topografische objecten voor gebouwen, waarbij onderscheid is gemaakt in hoogtesprongen.

Lees meer op PDOK.nl

Bestand met tweedimensionale geometrieën van gebouwen met daarbij verschillende hoogte-statistieken.

Lees meer op PDOK.nl

Meer productinformatie

Schaalniveau en bestandsformaat

U kunt de 3D Basisvoorziening gebruiken op schaalniveaus tussen 1:500 en 1:10.000. Het bestand wordt geleverd als dataset per kaartblad. Een kaartblad kiest u op de kaart van Nederland. U ontvangt een CityJSON-bestand met gegevens in een zip-bestand. 1 kaartbladbestand van het 3D Basisbestand Volledig volledig is ongeveer 200-700 MB. De kaartbladbestanden van het 3D Basisbestand Gebouwen zijn veel kleiner en het 3D Hoogtestatistieken Gebouwen is 1 bestand voor heel Nederland in GeoPackage 1.2.

Toepassing van 3D Basisvoorziening

De 3D Basisvoorziening kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het maken van 3D-visualisaties, het uitvoeren van analyses van geluidsmodellen, schaduwanalyse, analyse van zonnepotentie en afwateringsberekeningen. Ook is het een belangrijke basis voor gemeenten bij de planvorming en uitvoering van projecten in het kader van de nieuwe Omgevingswet. In de communicatie met burgers over de impact van de gemaakte plannen op de omgeving is het een waardevol visueel hulpmiddel.

Productbeschrijving 3D-bestanden

Van het 3D Basisbestand Volledig, 3D Basisbestand Gebouwen en 3D Hoogtestatistieken Gebouwen vindt u de productbeschrijving op 3d.kadaster.nl.

Vraag en antwoord

Het 3D-bestand is gemaakt op basis van luchtfoto’s uit het jaartal dat u kunt kiezen in het menu. Het hoogtemodel is gebaseerd op luchtfoto's en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). De gebouwen komen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de overige topografie uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Beiden met de actualiteit van 1 januari volgend op het luchtfoto-jaar.

De 3D Basisvoorziening is gerealiseerd door het Kadaster in samenwerking met de Technische Universiteit Delft.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice PDOK. U vindt de contactgegevens op PDOK.nl. ​​​