Terug naar vorige pagina

Herverkaveling in stappen

9 stappen bij een wettelijke herverkaveling
 

 1. Inrichtingsprogramma en inrichtingsbesluit 
  Als voorbereiding maken de betrokkenen gezamenlijk een inrichtingsprogramma. Dit programma bestaat uit een document en een bijbehorende kaart.
   
 2. Pachtregistratie 
  Voor de verkaveling kan beginnen, registreren pachters hun grond bij het Kadaster. De pachtregistratie regelt dat pachters met gelijke rechten mee kunnen doen aan de herverkaveling als grondeigenaren. Daarmee krijgen ze zeggenschap in de verkaveling.  
   
 3. Wenszitting en schetsplan 
  Voor deze stap zijn twee varianten mogelijk: 
  – Tijdens werksessies kunnen de betrokken partijen zelf van begin af aan een schetsplan opstellen (dit is de basis van het uiteindelijke ruilbesluit).
  – Men kan ook beginnen met een wenszitting, waarbij de betrokkenen hun wensen voor hun grond kenbaar maken. Op basis van deze wensen wordt dan het schetsplan gemaakt en tijdens de werksessies verder uitgewerkt. 
   
 4. Ruilbesluit 
  Het schetsplan is de basis van het uiteindelijke ruilbesluit. In het ruilbesluit worden alle rechten van de betrokken partijen vastgelegd. Niet alleen de eigendomsrechten en pachtrechten, maar ook bijvoorbeeld hypotheken en erfdienstbaarheden worden opgenomen in het ruilbesluit. Het ruilbesluit wordt vervolgens ter inzage gelegd.
   
 5. Mogelijkheid tot reageren 
  De betrokkenen kunnen reageren op het ruilbesluit. Deze reacties (de zienswijzen) worden beoordeeld door een eventuele commissie die is ingesteld voor de uitvoering van het herverkavelingsproject of door Gedeputeerde Staten (GS). Nadat alle reacties zijn behandeld en hierover een besluit is genomen, worden eventuele wijzigingen verwerkt in het ruilbesluit. Het ruilbesluit wordt opnieuw ter inzage gelegd. Zijn de betrokkenen die een zienswijze hebben ingediend nog steeds niet tevreden met het besluit? Dan kunnen zij in beroep gaan bij de rechtbank. De rechter neemt uiteindelijk een definitief besluit en hiermee staat het ruilbesluit vast. 
   
 6. Opmaken van de akte 
  Met behulp van het Kadaster wordt het ruilbesluit verwerkt in een herverkavelingsakte. De notaris maakt de definitieve akte op en schrijft deze in bij het Kadaster. 
   
 7. Besluit geldelijke regelingen 
  In het ‘Besluit Geldelijke Regelingen’ worden de kosten van het herverkavelingsproject, die bestaan uit verrekenkosten en de totale basiskosten, vastgelegd. Het besluit geldelijke regelingen kan na het inschrijven van de akte plaatsvinden, maar ook tegelijkertijd bij het opmaken van het ruilbesluit. 
   
 8. Mogelijkheid tot reageren 
  Net als bij het ruilbesluit kunnen betrokkenen ook reageren op het Besluit geldelijke regelingen. Deze procedure is identiek aan die van het ruilbesluit. 
   
 9. Betaling en afrekening 
  Als het Besluit geldelijke Regelingen is vastgesteld door de rechter, worden de kosten geïnd of uitgekeerd door de overheid bij de betrokkenen van het herverkavelingsproject. Alle kosten worden in een keer geïnd of betaald. 

Lees meer over dit onderwerp op de pagina Wettelijke herverkaveling.

 

Vraag en antwoord

Verrekenkosten ontstaan bij het ruilproces. Zaken die op, boven of onder de geruilde percelen aanwezig zijn, bijvoorbeeld schuren, zijn reden voor verrekening. Ook kunnen oppervlakteverschillen of kwaliteitsverschillen reden zijn om kosten te verrekenen.

Verrekenkosten kunnen met geavanceerde geografische systemen en de diverse beschikbare digitale bestanden, snel en goedkoop worden geïnventariseerd.

Basiskosten zijn kosten die gelden voor alle eigenaren die bij het project betrokken zijn. Om deze kosten zo eerlijk mogelijk te verdelen, wordt gekeken naar het ‘nut’. Hoe meer ‘nut’ een eigenaar heeft van het herverkavelingsproces, hoe hoger de kosten.

Ook deze fase wordt door het Kadaster op efficiënte wijze uitgevoerd. We tonen de basiskosten overzichtelijk zodat voor elk bedrijf in 1 oogopslag het ‘nut’ zichtbaar wordt. 

Na een ruilverkaveling kan geen aanspraak meer worden gemaakt op lopende verjaringstermijnen. Ook zijn alleen de zakelijke rechten die rusten op de kavels die in de ruilverkavelingsakte zijn vermeld van toepassing.

Dit heet de titelzuiverende werking van de ruilverkaveling.

Dit staat in artikel 16.137 van de Omgevingswet (Ow).

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact met ons op. Bel ons op 088 - 183 22 00 en kies optie 2 of stel uw vraag online met het contactformulier.