Terug naar vorige pagina

WOZ Digilevering

Mutaties van bronhouders automatisch doorgestuurd

Wilt u op de hoogte blijven van veranderingen in de LV-WOZ? Met WOZ Digilevering informeren wij u direct als een bronhouder bijvoorbeeld een WOZ-waarde, gebruikscode van een WOZ-object of gegevens van een gebruiker wijzigt. Door dit op een uniforme, betrouwbare en efficiënte manier te doen, draagt het bij aan een efficiëntere en compactere overheid.

  • WOZ Digilevering is uitsluitend beschikbaar voor gebruik door de Belastingdienst en de waterschappen.
  • Voor gebruik van WOZ Digilevering moet u aangesloten zijn op deze dienst bij Logius. Meer informatie kunt u vinden op de website van Logius.

WOZ Digilevering

gratis

U ontvangt automatisch mutaties die bronhouders aanbieden aan de LV-WOZ en hebt: 

  • 1 aansluiting om berichten te ontvangen van alle basisregistraties
  • altijd actuele informatie
  • minder administratieve lasten
  • gedetailleerd informatie: u hoeft zelf geen zaken meer uit te zoeken
  • geen extra kosten om gegevens op een andere manier te krijgen

Kies voor de rol 'Afnemer' als u zich aanmeldt.

Aanmelden

Aansluiten op WOZ Digilevering

Om aan te sluiten op WOZ Digilevering doorloopt u de volgende stappen:

  • Meld u aan voor WOZ Digilevering via het aanmeldformulier. In de 1e stap kiest u voor de optie Afnemer en vervolgens voor WOZ Digilevering. Wij nemen vervolgens contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.
  • Volg de stappen beschreven bij fase 1, 2 en 3 in het stappenplan op de website van Logius
  • Neem contact op met een medewerker van de Klantenservice WOZ.

Vraag en antwoord

Met WOZ Digilevering ontvangen de Belastingdienst en de waterschappen automatisch bericht als gegevens in de LV-WOZ, die ze (verplicht) gebruiken, wijzigen. Gegevensuitwisseling vindt plaats op basis van Digikoppeling. Digilevering is in beheer bij Logius, die de technische aansluiting verzorgt.

Meer informatie over Digilevering kunt u vinden op de website van Logius.

Welke gebeurtenisberichten en attributen de Belastingdienst en de waterschappen ontvangen, is opgenomen in de Autorisatiematrix van de Waarderingskamer

Van alle gebeurtenissen in de LV-WOZ waarvoor u geautoriseerd bent, ontvangt u automatisch StUF berichten. Het betreft de berichten zoals wij ze ontvangen van de bronhouder(s). Wij sturen deze ongewijzigd door. Deze berichten voldoen aan de laatste versie van de XSD (koppelvlak). Logius stuurt deze berichten door naar de afnemers met hun eigen XSD.

StUF is een universele berichtenstandaard voor het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen applicaties.
Meer informatie over de XSD en het koppelvlak kunt u vinden op de website van Logius

Het berichtverkeer verloopt volgens het door KING vastgestelde en beheerde StUF XML-formaat (StUF 03.01). De specificatie van dit sectormodel WOZ komt tot uitdrukking in de zogenoemde xsd-schema's. Meer informatie kunt u vinden in de Begrippenlijst op Logius.nl

Berichten die wij ontvangen van de bronhouders worden, na acceptatie en verwerking in de LV-WOZ, rechtstreeks doorgestuurd naar Logius. Logius stuurt de berichten vervolgens naar de afnemers. Daarmee bent u direct op de hoogte van de laatste wijzigingen.  

Als u al enige tijd geen nieuwe berichten ontvangt, dient u eerst contact op te nemen met Logius. Zijn er geen problemen met het berichtenverkeer? Controleer dan of sprake is van een gepland onderhoud of storing via de WOZ servicepagina. Ook kunt u contact opnemen met de Klantenservice WOZ via het contactformulier WOZ.

Wij informeren u over releases, storingen en onderhoudswerkzaamheden van de landelijke voorziening WOZ op de de WOZ servicepagina.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice WOZ op telefoonnummer 088 - 183 43 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.