Terzake

Relatiemagazine van het Kadaster

Lees de artikelen uit ons magazine.

11 december 2019

Energietransitie: welke data en kennis helpen gemeenten?

In 2021 moet elke gemeente haar Transitievisie Warmte klaar hebben. Welke gegevens en kennis zijn nodig voor een slimme aanpak?

Lees artikel

10 oktober 2019

Het consumentendossier: gebruiksaanwijzing van je woning

Woningeigenaren krijgen vanaf 2021 bij oplevering van een nieuwe woning of verbouwing een digitaal consumentendossier van de aannemer. Welke uitdagingen brengt dat met zich mee?

Lees artikel

26 september 2019

Boeren en waterschappen werken samen aan waterbeheer

Klimaatverandering en de landbouw hebben invloed op de kwaliteit en kwantiteit van het grond- en oppervlaktewater. Hoe dragen boeren bij aan duurzaam waterbeheer en grondgebruik in hun eigen regio?

Lees artikel

12 september 2019

Nieuwbouw in Bunschoten in kaart

Hoeveel nieuwbouwwoningen hebben we gebouwd en voor wie? Wat moeten we in de toekomst nog gaan bouwen? De woningbehoefte is groot, ook in Bunschoten. Deze gemeente had veel vragen. Het Kadaster hielp ze te beantwoorden.

Lees artikel

25 juni 2019

Data direct uit basisregistraties met Haal Centraal

‘Haal Centraal’ verandert de manier waarop gemeenten data inzien. Niet meer in eigen kopieën, maar rechtstreeks in de bronregistratie. Een initiatief van onder andere de 5 grootste gemeenten, VNG-realisatie en het Kadaster.

Lees artikel

11 juni 2019

Zelflerende computersystemen bieden kansen bij klimaatverandering

Hoe helpt nieuwe technologie bij complexe vraagstukken zoals klimaatverandering? Beleidsmakers, wetenschappers en publieke dataleveranciers bespraken dit tijdens het seminar ‘Klimaat en Machine Learning’. Een korte terugblik.

Lees artikel

03 april 2019

Precisiedata voor akkerbouwers

Dacom Farm Intelligence gebruikt data van Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK) om akkerbouwers te helpen om het meeste uit hun oogst te halen. 

Lees artikel

20 maart 2019

Toekomst landelijk gebied Flevoland

Klimaatverandering, zonne-energie en natuurontwikkeling. De provincie Flevoland staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Wageningen University en het Kadaster deden onderzoek.

Lees artikel

15 maart 2019

Tactische rol Digitaal Stelsel Omgevingswet past goed bij Kadaster

Het Kadaster is tactisch beheerder geworden voor de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) en het Informatiepunt.

Lees artikel

11 maart 2019

Forse veranderingen voor agrarisch grondgebruik Flevoland

Wat zijn de ontwikkelingen in het grondgebruik in Flevoland in de periode tot 2025 en 2040? Het Kadaster en Wageningen Economic Research deden hier onderzoek naar.

Lees artikel