Nieuwsbrief notariaat artikelen

Voor meer achtergrond en verdieping

In de nieuwsbrief voor het notariaat staan onderwerpen die de moeite waard zijn om nog eens terug te lezen. We verzamelen dit soort artikelen en de nieuwsberichten die worden genoemd in de nieuwsbrief, op deze pagina. U hoeft dan de nieuwsbrieven niet te bewaren.

Nieuws item: Doorhalen van een eerder doorgehaalde inschrijving

U krijgt als notaris bij een dubbele doorhaling een verzoek tot verbetering (VTV). Waarom krijgt u deze? En hoe voorkomt u dit?

Nieuws item: Help mee het aantal overledenen in de BRK terug te dringen

Om de BRK zo actueel mogelijk te houden en daarmee de rechtszekerheid in Nederland verder te vergroten, vragen wij notarissen om in alle gevallen waarin zij een verklaring van erfrecht opstellen, deze ook in te schrijven.

Nieuws item: Tarief bij dubbele inschrijving stukken

Voor dubbel ingeschreven stukken geldt dat het tarief voor de dubbele inschrijving gelijk met het tarief voor de verklaring van waardeloosheid wordt gerestitueerd. Het verzoek om het stuk waardeloos te verklaren moet binnen 3 dagen zijn ingediend.

Nieuws item: KIK: de cijfers van 2020 en uitval voorkomen in 2021

Een terugblik op 2020 en een vooruitblik op 2021.

Lees artikel

Nieuws item: Verkeerde bank in akten

In sommige hypotheekakten van Syntrus Achmea is in de afgelopen 5 jaar de verkeerde bank opgenomen. Die akten moeten worden gerectificeerd.

Lees artikel

Nieuws item: Nieuwe grenzen zichtbaar in het terrein

Als een bestaand perceel wordt gesplitst, wordt de nieuwe grens aangewezen aan de landmeter. Het is dan belangrijk dat het verloop van de grens duidelijk zichtbaar is in het terrein.

Lees artikel

Nieuws item: Overdracht onder ontbindende voorwaarde vanwege overdrachtsbelasting

Bij veel notariskantoren is de  agenda voor de maanden december en januari nog meer gevuld dan in voorgaande jaren. Er staan extra afspraken rond passeren in verband met de differentiatie van de overdrachtsbelasting. 

Lees artikel

Nieuws item: Uitvalreden KIK: Onbekend kadastraal vervreemder

Een akte waarvan de vervreemder het registergoed niet op naam heeft staan, maar bijvoorbeeld op naam van een overleden partij, kunt u niet als KIK-akte aanbieden. In dat geval schrijft u eerst een verklaring van erfrecht in.

Lees artikel

Nieuws item: Beleid beperkte rechten op aandelen en vermenging in de BRK

Lees ons beleid bij inschrijving van een vestiging van erfpacht of opstal op een aandeel. En we geven informatie over een juiste constatering vermenging.

Lees artikel

Nieuws item: Verschil bewaarderstelefoon en meldpunt notariaat

Bij vragen staan onze medewerkers voor u klaar. Via telefoon, e-mail of persoonlijk. Soms is het even zoeken waar u met een specifieke vraag het beste terecht kunt.

Lees artikel