Linked data, API’s en SPARQL

Gegevens basisregistraties en overheidsdata gebruiken en hergebruiken

Via API’s met linked data kunt u data uit basisregistraties en overheidsdata van het Kadaster gebruiken en hergebruiken. Linked datasets kunt u bevragen met een SPARQL endpoint.

REST API’s

De API’s waarmee we de verschillende basisregistraties en datasets ontsluiten, betreffen Restful JSON API's. Deze API’s zijn uitgebreid gedocumenteerd volgens OpenAPI Specification. Hierdoor kunnen ontwikkelaars ze eenvoudig via Postman uitproberen.

Linked data

Door linked data kunt u als developer datasets met elkaar verbinden. Bijvoorbeeld de dataset van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) met andere datasets. Omdat veel informatie via een adres gelinkt kan worden, leent de BAG zich hier goed voor. 

Voorbeeld: met 1 klik op kaart naar informatie Omgevingswet

Het Kadaster gebruikt linked data in API’s bij de realisatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, de infrastructuur voor de Omgevingswet vanaf 2021. Met linked data zijn daarvoor teksten uit wetten, regelgeving en voorschriften uit bestemmingsplannen gekoppeld aan de locatie op de kaart. Informatie uit verschillende bronnen is zo met 1 klik op de kaart beschikbaar voor burgers, bedrijven en overheden. 

SPARQL endpoints

Linked datasets kunt u bevragen met een SPARQL endpoint. SPARQL is een gestandaardiseerde query taal voor linked data. Het Kadaster biedt als hulpmiddel voor het bevragen een SPARQL Viewer aan. Enkele voorbeelden van query’s ziet u in de SPARQL Viewer op PDOK.nl.

Vraag en antwoord

Handige link