Linked data, API’s en SPARQL

Gegevens basisregistraties en overheidsdata gebruiken en hergebruiken

Via API’s met linked data kunt u data uit basisregistraties en overheidsdata van het Kadaster gebruiken en hergebruiken. Linked datasets kunt u bevragen met een SPARQL endpoint.

REST API’s

De API’s waarmee we de verschillende basisregistraties en datasets ontsluiten, betreffen Restful JSON API's. Deze API’s zijn uitgebreid gedocumenteerd volgens OpenAPI Specification. Hierdoor kunnen ontwikkelaars ze eenvoudig via Postman uitproberen.

Linked data

Door linked data kunt u als developer datasets met elkaar verbinden. Bijvoorbeeld de dataset van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) met andere datasets. Omdat veel informatie via een adres gelinkt kan worden, leent de BAG zich hier goed voor. 

Voorbeeld: met 1 klik op kaart naar informatie Omgevingswet

Het Kadaster gebruikt linked data in API’s bij de realisatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, de infrastructuur voor de Omgevingswet vanaf 2021. Met linked data zijn daarvoor teksten uit wetten, regelgeving en voorschriften uit bestemmingsplannen gekoppeld aan de locatie op de kaart. Informatie uit verschillende bronnen is zo met 1 klik op de kaart beschikbaar voor burgers, bedrijven en overheden. 

SPARQL endpoints

Linked datasets kunt u bevragen met een SPARQL endpoint. SPARQL is een gestandaardiseerde query taal voor linked data. Het Kadaster biedt als hulpmiddel voor het bevragen een SPARQL Viewer aan. Enkele voorbeelden van query’s ziet u in de SPARQL Viewer op PDOK.nl.

Vraag en antwoord

Meer informatie over de datasets vindt op dataportaal Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). Lees meer op de pagina PDOK: platform voor open data.

Met linked data wordt gestructureerde data gepubliceerd en met elkaar verbonden. Door deze verbinding krijgt data betekenis. Daardoor kan ze beter ingezet (hergebruikt) worden. Het idee van linked data is gebaseerd op de fundamenten van het world wide web. In grote mate is het gestandaardiseerd met W3C standaarden, zoals RDF en SPARQL.

Linked data brengt samenhang in informatie waardoor het eenvoudiger wordt om besluiten te nemen. Door (overheids-)data te koppelen, kunnen burgers, bedrijven en overheden eenvoudiger gewenste informatie vinden en antwoorden op vragen krijgen. Ook kunnen ze datasets die op verschillende plaatsen worden beheerd toch tegelijkertijd opvragen. Dit kan door de koppelingen tussen de data.
In een video van minder dan 4 minuten krijgt u meer informatie. De video is niet ondertiteld. Bekijk de video op YouTube.

API staat voor Application Programming Interface. Met een API kan een computerprogramma communiceren met een ander programma of onderdelen ervan. Vergelijk het met een digitale stekkerdoos die externe partijen toegang geeft tot interne gegevens.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice PDOK. U vindt de contactgegevens op PDOK.nl. ​​​

Handige link