Terug naar vorige pagina

30% grotere kavels dankzij grondruil Overschild (Groningen)

Uniek project maakt dorp toekomstbestendig

Door aardbevingsschade is in het dorp Overschild (gemeente Midden-Groningen) sloop en herbouw nodig van een groot deel van de woningen. Met aankoop van extra grond en grondruil wordt aan de wensen van bewoners en de gemeente tegemoet gekomen. Zo werden kavels gemiddeld 30% groter. Het Kadaster begeleidde en realiseerde de grondruil in dit unieke project dat het dorp weer toekomstbestendig maakt.

Wensen bewoners en gemeente 

Het dorp bestaat uit veel relatief smalle kavels die niet meer voldeden aan het bouwbesluit en dan is herbouwen een uitdaging. Daarnaast willen sommige bewoners in het dorp graag verhuizen, hebben anderen meer of minder grond nodig of wensen een groter of juist kleiner huis. 

Kadaster begeleidt vanuit onafhankelijke positie

De gemeente Midden-Groningen vroeg het Kadaster om vanuit zijn onafhankelijke positie en deskundigheid het proces om de grond anders in te delen te begeleiden. Deze indeling moest passen bij de wensen van de bewoners en de gemeente. Wij zorgen als Kadaster voor het opstarten en begeleiden van dit hele proces. 

Extra grond en grondruil

Het 1e deel van de nieuwe indeling begon in 2020 met de aankoop van extra grond. Deze werd gekocht van een agrariër met grond achter de bestaande kavels in het dorp. Hiermee zijn bouwkavels vergroot. Daarna is met grondruil een nieuwe indeling voor een deel van het dorp gemaakt. 

We gaan door om ook op andere plekken in het dorp kavels te ruilen en te vergroten.

Jaap Nieboer - projectleider Kadaster

Nieuwe indeling deel van het dorp een feit

Op 15 januari 2021 passeerde de akte waarmee een deel van het dorp grotere bouwkavels kreeg.  De betrokken eigenaren kregen een bouwkavel die 30% groter is. Al snel begonnen de bouwactiviteiten op de vergrote kavels. Jaap Nieboer, projectleider bij Kadaster: “We gaan door om ook op andere plekken in het dorp kavels te ruilen en te vergroten.” 

Veelzijdige toepassing grondruil

Het project Overschild is uniek in zijn soort. Het dorp blijft leefbaar en wordt toekomstbestendig. Door de grondruil blijft het dorp compact en kunnen overgebleven bewoners hun kavels vergroten als zij dat willen. Het laat zien hoe veelzijdig grondruil kan worden toegepast voor maatschappelijke opgaven, zoals de verstevigingsopgave in het Groningse aardbevingsgebied.  

Taak Kadaster bij herverkaveling

Wij voeren specifieke taken uit voor het inrichtingsplan, wettelijke herverkaveling en kavelruil. Dit omdat wij een wettelijke taak hebben: het waarborgen van de rechtszekerheid. Daarnaast is onze informatie over de rechtstoestand van percelen heel belangrijk bij de voorbereiding en uitvoering van landinrichtingsprojecten.

Meer weten? Vraag een gratis verkennend gesprek aan

Wij vertellen u graag meer.