Waardelijsten

Download de beschikbare waardelijsten

Opmerking bij IMKAD waardelijst maart 2017:

Sommige waarden in enkele waardelijsten hebben de einddatum 2017-07-01 en dat is niet juist. Het betreft de waardelijsten:

  • Waardelijst AardAantekening
  • Waardelijst Registercode
  • Waardelijst SoortGrootte
  • Waardelijst WaardelijstStatusStukOR:

De genoemde einddatum is gebaseerd op systeemontwikkeling. Deze ontwikkeling is echter nog niet per 1 juli 2017 gereed. De einddatum van 2017-07-01 in genoemde waardelijsten kunt u dan ook negeren. In een volgende release wordt dit gecorrigeerd.

Bent u op zoek naar oudere versies van de waardelijsten? Vraag deze dan op met behulp van het Contactformulier.

Informatie over de waardelijsten

In IMKAD worden voor een aantal gegevens classificaties gebruikt. Deze worden beheerd als lijsten met toegestane waarden (waardelijsten). Een voorbeeld is een lijst met gemeentecodes met bijbehorende gemeentenamen.

Waardelijsten gaan over inhoud, een informatiemodel vooral over structuur. Waardelijsten hebben ook een andere dynamiek dan het informatiemodel. Zo leidt bijvoorbeeld een gemeentelijke herindeling tot een aanpassing van de waardelijst ‘Nederlandse gemeenten’ zonder dat dit gevolgen heeft voor het informatiemodel. Lijsten die aan verandering onderhevig zijn, worden ook vaak referentietabellen genoemd.

Validatie

De structuur van berichten kan worden gecontroleerd via de XSD. De controle van de inhoud moet in een aparte stap worden uitgevoerd. U kiest zelf welke implementatie u daarvoor gebruikt, bijvoorbeeld schematron of een andere techniek.

De waardelijsten in de zipfile zijn opgenomen als bestanden met:

  • .gc extensie; xml volgens OASIS Genericode standaard
  • .csv extensie; comma-seperated value.

Opbouw van de waardelijsten

Een waardelijst heeft standaard de volgende kolommen 'Code', 'Waarde', 'DatumVanaf', ‘DatumTot’ en ‘Toelichting'. Waar van toepassing zijn aanvullende kolommen opgenomen. De codes zijn uniek. De waarde die bij een code hoort kan wijzigen tussen twee versies, zolang het de betekenis niet verandert. Wanneer de betekenis verandert ontstaat een nieuwe 'Code+Waarde combinatie'.

In principe kunnen alle 'Code+Waarde combinaties' uit een waardelijst in onze producten voorkomen. Wanneer er een ‘DatumTot’ is opgegeven dan mag die code niet meer nieuw ontstaan in onze registratie, hij kan nog wel voorkomen in onze informatieproducten. 
Wanneer een 'Code+Waarde combinatie’ niet meer in onze registratie voorkomt en dus ook niet meer kan worden geleverd, kan deze uit de waardelijst worden verwijderd.

Wanneer de ‘DatumVanaf’ ontbreekt is onbekend vanaf wanneer deze 'Code+Waarde combinatie' precies voorkomt in onze registratie en dus voorkomt in onze informatieproducten. Vaak hebben we hier echter ook een default waarde voor gekozen.

Versies

De waardelijsten bevatten altijd de op dit moment geldige waarden. Daarnaast kunnen ook wijzigingen worden opgenomen die nog geldig moeten worden. Een waarde heeft dan een ingangsdatum die in de toekomst ligt.

Wijzigingen worden over het algemeen 6 weken van te voren aangekondigd via een mailing naar de afnemers van onze producten. Tegelijkertijd wordt de nieuwe set waardelijsten op deze pagina ter beschikking gesteld. Dit geeft u de tijd om uw applicatie voor te bereiden op de komende aanpassing. 

Op www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten vindt u een overzicht van de actuele waardelijsten voor het informatiemodel Kadaster (IMKAD).

Vragen?

Als u vragen heeft over waardelijsten, dan kunt u contact opnemen via  het Contactformulier.