Tarieven per 1 januari 2024

Tarieven per 1 januari 2024

Het Kadaster wijzigt per 1 januari 2024 zijn tarieven. Het gaat hierbij om een algemene inflatiecorrectie van 13,2% met daarbij een verhoging van 6,3% voor enkele productgroepen. We beseffen dat dit een relatief forse stijging is die gevolgen kan hebben voor onze klanten.

Het Kadaster bepaalt jaarlijks op basis van het Meerjarenbeleidsplan, de meerjarenbegroting en actuele ontwikkelingen of tariefwijzigingen noodzakelijk zijn. 

We hebben te maken met een daling van inkomsten. Dit komt door een blijvende afname van transacties in de vastgoedsector en een daling van het gebruik van diensten van het Kadaster. Ook hebben we te maken met stijgende kosten door inflatie. Het Kadaster heeft waar mogelijk maatregelen genomen om de kostenstijging te beperken. Naast deze kostenbeheersing en het aanspreken van ons eigen vermogen is een tariefstijging noodzakelijk. Zo kunnen we de rechtszekerheid blijven borgen en de dienstverlening in stand houden. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft onze tarieven voor 2024 goedgekeurd.

Belangrijkste aanpassingen:

  • Een inflatiecorrectie van 13,2% voor alle tarieven (behalve het tarief voor kabel- en leidinginformatie). 
  • Een verhoging van 6,3% van de tarieven (naast de inflatiecorrectie) voor enkele productgroepen. Deze worden  op onze tarievenpagina gespecificeerd.
  • Een verlaging van het tarief voor kabel- en leidinginformatie (KLIC-melding) van € 11,50 naar € 11,- per melding.
  • Een verhoging van het tarief voor een objectlijst van € 1,20 naar € 3,35.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de pagina Tarieven.

Als zakelijke klant kunt u terecht bij een van onze relatiemanagers.