Europese verklaring van erfrecht inschrijven

Rechtmatige erfgenamen geregistreerd als eigenaren

In een verklaring van erfrecht staat informatie over de overledene en erfgenamen. In de kadastrale registratie wordt de overledene als eigenaar van een goed vermeld, totdat een verklaring wordt aangeboden voor inschrijving. Door inschrijving worden de rechtmatige erfgenamen vastgelegd als eigenaren van bij het Kadaster geregistreerd registergoed.

Belang van actuele informatie registergoed

Door de verklaring van erfrecht is de laatste informatie over de eigenaar van het registergoed bekend bij het Kadaster. Dit is nodig voor bijvoorbeeld de WOZ-aanslag, het energielabel en de levensverzekering en voor het versturen van brieven door het de Belastingdienst en het Kadaster naar de juiste personen. 

Europese verklaring van erfrecht aanbieden voor inschrijving

Erfgenamen, legatarissen, executeurs-testamentair of beheerders van een nalatenschap kunnen een autoriteit van afgifte of aanvrager zijn. Deze kunnen de Europese verklaring van erfrecht en verbeteringen die hierover gaan aanbieden voor inschrijving. Denk bij verbeteringen bijvoorbeeld aan een clerical error en een te herstellen fout. Ook een verklaring van waardeloosheid en schorsing van de rechtsgevolgen kunnen voor inschrijving worden aangeboden.

Vraag en antwoord

  • Het is niet wettelijk verplicht om een erfopvolging door inschrijving van een (Europese) verklaring van erfrecht bij het Kadaster kenbaar te maken. Dit betekent dat tot op het moment dat een dergelijke verklaring in de openbare registers ingeschreven wordt, het betreffende registergoed op naam blijft staan van de erflater. Wanneer de erfgenamen de tenaamstelling van het registergoed wensen te veranderen, is de inschrijving van een (Europese) verklaring van erfrecht wel verplicht.
  • De Europese verklaring van erfrecht mag geen burgerservicenummer bevatten.
  • U moet de verplichte informatievelden in de Europese verklaring van erfrecht en de bijlagen ervan invullen. Denk aan de formulieren met een sterretje.
  • De Europese verklaring van erfrecht vermeldt de wettelijke erfdelen van de erfgenamen. Het liefst ook de kadastrale aanduiding van het registergoed dat in de nalatenschap valt.
  • Is de Europese verklaring van erfrecht, een verbetering, een verklaring van waardeloosheid  of schorsing van de rechtsgevolgen opgesteld in een vreemde taal? Zijn de bijlagen van de Europese verklaring van erfrecht of een van de bovenstaande verzoeken in een vreemde taal opgesteld? Dan moet u de stukken door een beëdigde tolk vertalen. U moet de vertaalde versie van de stukken voorleggen. U biedt de authentieke beëdigde vertaling ter inschrijving aan. U overlegt een kopie van de originele Europese verklaring van erfrecht als bewijsstuk.

U kunt de Europese verklaring van erfrecht, mogelijke verbeteringen, verklaringen van waardeloosheid en schorsingen van rechtsgevolgen via Web-ELAN digitaal voor inschrijving aanbieden. Als u niet digitaal kunt aanleveren, kunt u deze ook per post sturen. Meer informatie over de mogelijkheden en eisen voor beide manieren van inschrijving vindt u op de pagina Inschrijving. 

De inschrijving van een Europese verklaring van erfrecht is kosteloos.  

De Europese wetgever heeft geen modellen voor de verbetering van een Europese verklaring van erfrecht. Ook heeft deze geen verklaring van waardeloosheid of de schorsing van rechtsgevolgen vrijgegeven. Om een zo efficiënt mogelijk registratieproces mogelijk te maken, kunt u wel gebruik maken van een aantal modellen op de pagina Modellen Europese verklaring van erfrecht. 

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de bewaarderstelefoon op telefoonnummer 088 - 183 22 42. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst.