Op deze pagina vindt u een overzicht van al onze producten die te maken hebben met netwerken en netwerkregistratie. 

Netwerk Bevoegd Aanlegger-kaart vanaf 73,50

 • inzicht in de eigendomstoestand van de kadastrale percelen
 • hulpmiddel om netwerk te registreren
Naar Netwerk BA-kaart

Netwerkaanduiding vaststellen en indepotname netwerktekening 250,-

 • voorkomt vermelding van kadastrale percelen die het netwerk doorsnijdt
 • aanvraag alleen door notaris
Naar productinformatie

Netwerktekening laten controleren vanaf 234,-

 • controle voor indepotname
 • aanvraag alleen door notaris of netwerkbeheerder
Naar productinformatie

Netwerktekening laten maken vanaf 234,11

 • nodig als bijlage bij inschrijving
 • ook voor actualisatie bestaande tekening
Naar productinformatie

Onderzoek ingeschreven eigendomclaims en beslagen op netwerken 49,-

 • onderzoek naar eerdere registratie
 • voorkom schadeclaims en rechtszaken
 • kopie akte als extra bestellen
Naar productinformatie

Onderzoek naar eerdere teboekstellingen op netwerken op aanvraag

 • onderzoek of identiek netwerk aanwezig is
 • tegen meerkosten kopie van de akten
Naar productinformatie