Landelijke gebiedsontwikkeling

Verkavelen voor groei


 Lemmer
Met 'Verkavelen voor groei' kunnen verkavelingsprojecten sneller en tegen lagere kosten worden uitgevoerd. Grondeigenaren zijn zelf aan zet; LTO en het Kadaster bieden ondersteuning.
Lees meer over Verkavelen voor groei

Herverkavelingsportaal


 overzicht 2
Met het Herverkavelingsportaal van het Kadaster kunnen alle betrokken partijen online informatie uitwisselen over een herverkaveling.
Lees meer over de portal