KLIC (WIBON)

De Wet informatie-uitwisseling boven en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) vervangt de in 2008 ingevoerde WION. De wet treedt naar verwachting begin 2018 in werking. Wij voeren in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZenK) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) de WIBON uit.

Alle bestaande regelgeving uit de WION is opgenomen in de WIBON en aangevuld met bepalingen in verband met de implementatie van de richtlijn kostenreductie breedband. Deze richtlijn bevat maatregelen om de kosten voor de aanleg van snelle telecommunicatienetwerken te verminderen.

Naar de Richtlijn kostenreductie breedband


Naast informatie-uitwisseling om graafschade te voorkomen, faciliteren wij voor telecomaanbieders de voorbereiding van hun vooronderzoek in het kader van bovengenoemde richtlijn. Om dit te realiseren worden voor telecomaanbieders twee opties toegevoegd aan het Klic-oriëntatieverzoek, te weten:

  • voorbereiding medegebruik fysieke infrastructuur
  • voorbereiding coördinatie civiele werken

Het Agentschap Telecom, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ziet toe op de handhaving van de wet.

Naar de website van Agentschap Telecom

Wijzigingen ten gevolge van de WIBON

Doel van de WIBON is gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse kabels of leidingen (water-, elektriciteit- en gasleidingen, telefoonlijnen en olie- en gasleidingen) te voorkomen.

Naast het voorkomen van graafschade moeten met de WIBON kosten die gepaard gaan met de aanleg van snelle openbare elektronische communicatienetwerken verminderd worden. Om dit te realiseren stimuleert de wet om de bestaande infrastructuur, zoals de infrastructuur van andere nutsbedrijven, te gebruiken voor de aanleg van breedband communicatienetwerken. Om dit mogelijk te maken zijn in de WIBON de volgende maatregelen opgenomen:

  • telecomaanbieders krijgen het recht om fysieke infrastructuur te gebruiken van andere netbeheerders;
  • telecomaanbieders kunnen aan andere netbeheerders vragen om de uitvoering van civiele werken te coördineren;
  • telecomaanbieders kunnen informatie opvragen bij andere netbeheerders met betrekking tot bestaande fysieke infrastructuur.