KLIC (WIBON)

De Wet informatie-uitwisseling boven en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) vervangt de in 2008 ingevoerde WION. De wet is sinds 31 maart 2018 van kracht. 

Lees meer over de WIBON

Het Agentschap Telecom, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, ziet toe op de handhaving van de wet.

Naar de website van Agentschap Telecom

Ontwikkelingen KLIC periode 2017-2019

Het KLIC productplan beschrijft de huidige en toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot KLIC. Het productplan is een verdere uitwerking van het Meerjarenbeleidsplan 2017-2021 van het Kadaster.

Nieuw programma: KLIC-WIN

KLIC-WIN moderniseert de uitwisseling van kabel- en leidinginformatie en laat deze aansluiten op de Europese INSPIRE-richtlijnen. Meer over dit programma leest u op de pagina KLIC-WIN.

Voor wie is KLIC bestemd?

Grondroerders

Als u mechanische graafwerkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren, bent u grondroerder.

Netbeheerders

Als netbeheerder bent u verplicht betrouwbare informatie over uw netwerk aan te leveren als het Kadaster erom vraagt. Grondroerders gebruiken deze informatie om zorgvuldig te kunnen graven.

Serviceproviders

Een serviceprovider voert één of meer diensten uit voor één of meer netbeheerder(s).

Agrariërs

Bent u een agrariër? Voor graafwerkzaamheden tot 50 centimeter geldt een gedoogbesluit. Gaat u dieper graven dan 50 centimeter dan moet u een Graafmelding doen.

Particulieren

Gaat u uw tuin onderhanden nemen? Of wilt u een hekwerk plaatsen? Als u als particulier daarbij gebruik maakt van bijvoorbeeld een graafmachine, moet u een Graafmelding doen.

Overige informatie

  • Om de dienstverlening te optimaliseren voert het Kadaster regelmatig overleg met belanghebbenden. Meer informatie hierover leest u op de pagina KLIC overlegorganen
  • KLIC Gebruikersoverleg, BAO en speciale bijeenkomsten: we hebben alle overlegdata voor u op rij gezet op de pagina KLIC agenda
  • Alle documentatie over KLIC hebben we voor u op rij gezet op de pagina KLIC documentatie
  • Voor alle overige bij ons bekende vragen gaat u naar de pagina KLIC vraag en antwoord