BAG producten

In de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG) zijn gegevens opgenomen over adressen en gebouwen in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan gegevens als bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel of postcode. Bij het Kadaster kunt u deze gegevens opvragen. We bieden hiervoor de volgende mogelijkheden:

1. BAG-gegevens direct online bekijken

Via de BAG Viewer kunt u actuele gegevens van alle objecten uit de BAG kosteloos online bekijken. De BAG viewer is voor iedereen vrij te gebruiken. Dit betekent dat er geen limiet zit op het aantal raadplegingen dat u mag doen. Er rust ook geen beperking op het gebruik van de gegevens.

BAG Viewer
Met de BAG Viewer kunt u via een kaart of luchtfoto inzoomen op alle gebouwen in Nederland. Van de gebouwen kunt u gegevens raadplegen, zoals adres, bouwjaar, oppervlakte en gebruiksdoel.

2. BAG-gegevens ontvangen voor uw database via bestanden of mutaties

Met volgende producten kunt u een lokale kopie bijhouden met de BAG-gegevens. U ontvangt XML-bestanden met BAG-gegevens voor gebruik in uw eigen database, daarnaast zijn er mogelijkheden deze bij te werken met de mutaties, direct, per dag of per maand. Deze producten zijn kosteloos voor overheden. Bedrijven betalen geringe verstrekkingskosten.

BAG-Extract
Een kopie van gegevens uit de LV BAG in XML-formaat voor gebruik in uw eigen database. Keuze voor heel Nederland of uw eigen selectie van gemeenten.

BAG-Compact
Een overzichtelijk en eenvoudig te gebruiken XML-bestand met adressen en adresgerelateerde elementen uit de LV BAG voor gebruik in uw eigen database.

BAG-Digilevering
Met Digilevering kunnen publieke organisaties wijzigingen in de LV BAG direct ontvangen. Hiermee hebben ze altijd actuele informatie en 1 aansluiting en koppelvlak om berichten te ontvangen van alle basisregistraties.

3. BAG-gegevens raadplegen via een webservice

Met een webservice kunt u gegevens uit de Landelijke Voorziening BAG vanuit uw eigen software raadplegen. Zo beschikt u altijd over de meest actuele gegevens. Het product BAG Bevragen is kosteloos voor overheden, bedrijven betalen geringe verstrekkingskosten. De BAG Web Map Service en de Web Feature Service zijn onderdeel van Publieke Dienstverlening Op de Kaart en zijn voor iedereen kosteloos toegankelijk.

BAG Bevragen
Met BAG Bevragen kunt u alle gegevens van objecten uit de BAG via uw eigen software raadplegen. Uw systeem in directe verbinding met de LV BAG.

BAG WMS
Met de BAG Web Map Service kunt u kaartbeelden met BAG-informatie opvragen, zoals pandcontouren en locaties van adresseerbare objecten.

BAG WMTS
Met de BAG Web Map Tiling Service kunt u snel kaartbeelden met actuele BAG-informatie opvragen zoals pandcontouren en woonplaatsen.

BAG WFS
Met de BAG Web Feature Service kunt u op ieder gewenst moment administratieve gegevens van BAG-objecten oproepen uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen.

INSPIRE Adressen
Adressen volgens Europese INSPIRE richtlijnen bekijken of downloaden.

BAG Linked Data
Met de BAG beschikbaar als Linked Data kunt u onder andere opslag in de cloud en overbodige opslag van data voorkomen en informatie van de BAG linken via het adres.

BAG Locatieserver

In PDOK kunt u ook gebruik maken van de Locatieserver. Deze zoekservice kan zoeken op BAG-data zoals een adres, straat, woonplaats etc.

Testbestanden BAG Extract en BAG Compact

BAG testbestanden
Bekijk de testbestanden van de producten BAG Extract en BAG Compact. Ook voorbeeldberichten van BAG Bevragen kunt u hier raadplegen.

BAG producten in XML-formaat

BAG producten in XML-formaat
BAG Extract, BAG Compact en de gegevens die u opvraagt via de webservices BAG Bevragen en BAG WFS worden geleverd in het bestandsformaat XML. Dit maakt het mogelijk om gegevens uit de BAG te koppelen aan andere gegevens.

Hulp bij het aansluiten op de LV BAG

BAG Gebruikerservaringen

BAG toepassingen
Lees de ervaringen van organisaties die u voorgingen met het toepassen van gegevens uit de BAG.

BAG bekende problemen en tijdelijke oplossingen

Een overzicht van problemen die bij ons bekend zijn inclusief status en indien bekend (tijdelijke) oplossing, vindt u in het document 'BAG bekende problemen en tijdelijke oplossingen'.

Overige informatie

BAG documentatie
Op deze pagina vindt u de nu geldende documentatie voor de Landelijke Voorziening BAG.

Vragen?

​Voor al uw vragen over de Basisregistraties Adressen en Gebouwen kunt u contact opnemen met de Klantenservice BAG