Woningmarkt 1e kwartaal 2023: koopstarters winnen terrein

In de 4 grote gemeenten ging 58% van de koopwoningen naar een koopstarter. Dit was 8% meer dan een jaar terug. Doorstromers kochten minder. Vergeleken met 1 kwartaal eerder daalden de woningprijzen voor de 2e keer op rij. 
Dit en meer leest u in ons Kwartaalbericht.

Meer lezen?

Lees verder voor de belangrijkste inzichten uit dit onderzoek. Of download het volledige kwartaalbericht.

7 conclusies over koopstarters op de woningmarkt

 • Koopstarters kochten in het 1e kwartaal 2023 2% meer woningen dan 1 jaar eerder. In totaal 16.730. Doorstromers kochten juist 14% minder woningen. In totaal 23.570.
 • Van alle verkochte appartementen ging 52% naar een koopstarter. Voor het eerst sinds 2014 is dit aandeel groter dan 50%.
 • In de 4 grote gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (G4) ging 58% van de verkochte woningen naar een koopstarter. Een jaar eerder was dat nog 50%.
 • De gemiddelde prijs van woningen gekocht door koopstarters is 3,8% lager dan 1 jaar eerder. De gemiddelde prijs van appartementen zelfs 7,5% lager. 
 • Het aantal woningen dat bereikbaar is voor mensen met een 1,5 keer modaal inkomen is voor het eerst in jaren niet gedaald. In het 1e kwartaal van 2023 is 19% van de woningen bereikbaar voor deze groep.
 • Het aandeel woningen dat verkocht is onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)-grens nam in 1 kwartaal toe van 49% naar 60%. Dit komt vooral door de verhoging van de NHG-grens tot € 405.000.
 • Koopstarters kochten minder energiezuinige woningen dan doorstromers. 37% van de woningen had een energielabel A of B, bij doorstromers was dat 46%.

9 conclusies over prijzen en verkopen van woningen

 • Een woning kostte gemiddeld € 417.000.
 • Voor de 2e keer op rij daalden de woningprijzen ten opzichte van 1 kwartaal eerder. Dit kwartaal -1,6%, vorig kwartaal -2,4%. 
 • Voor het eerst sinds 2014 is de prijsdaling ten opzichte van 1 jaar terug negatief (-0,7%). 
 • In de G4 daalden de gemiddelde prijzen met 8% naar € 480.000. In de rest van Nederland slechts 1% naar € 408.000.
 • De gemiddelde prijs van appartementen daalde het sterkst (-3,8%), daarna volgden de vrijstaande woningen (-2,2%)
 • Er werden 8% minder koopwoningen verkocht: 40.437. 
 • Er is een lichte toename te zien van verkopen door kleine particuliere investeerders. 60% van deze woningen werden door koopstarters gekocht. Deze verkopen concentreren zich in de G4-steden en dan vooral in Amsterdam en Utrecht.
 • Er zijn voor het eerst sinds het 2e kwartaal 2021 minder dan 1.000 woningen van boven de 1 miljoen euro verkocht. 
 • De goedkoopste gemeente blijft Pekela en de duurste Bloemendaal. 


Over het onderzoek

 • Het Kadaster Kwartaalbericht woningmarkt is geschreven door: Diane Stiemer, Frank Harleman en Paul de Vries.
 • Het Kadaster publiceert het aantal transacties en de woningprijs op basis van de eigendomsoverdrachten bij de notaris. De NVM publiceert op basis van de koopakten.

Meer informatie

Contact

Andere onderzoeken

Kadaster Kwartaalbericht woningmarkt