Wat is een aanwijs?

Een aanwijs is de aanwijzing van een grens tussen percelen. Bij een aanwijs laat de eigenaar/gemachtigde aan een landmeter zien waar de gewenste grens moet lopen in een terrein. De landmeter legt dit vast. Dit is nodig om de nieuwe percelen te vormen.

Bekijk de volgende video voor meer uitleg. In dit voorbeeld zijn 2 partijen betrokken bij het aanwijzen van de erfgrens.

Terug naar vorige pagina