Wat is de procedure bij een KLIC-melding (Graafmelding) of een Oriëntatieverzoek in een veiligheidsgebied?

Als de graaflocatie helemaal of gedeeltelijk in een veiligheidsgebied (vliegveld, kerncentrale of defensieterrein) valt, informeren wij de grondroerder. In de ontvangstbevestiging van de melding vermelden wij:

  • om welk veiligheidsgebied het gaat
  • de contactgegevens van de beheerder van het veiligheidsgebied

De informatie die we ontvangen van de netbeheerder(s) sturen we naar de beheerder van het veiligheidsgebied en niet naar de grondroerder.

De beheerder van het veiligheidsgebied beslist welke informatie hij aan de grondroerder levert. Om over deze informatie te kunnen beschikken, moet de grondroerder contact opnemen met de beheerder.

Terug naar vorige pagina