Vooral woningcorporaties verbeteren energielabel

Het energielabel geeft weer hoe energiezuinig woningen en andere gebouwen zijn. Hoe beter het labelgetal (A), des te beter een woning geïsoleerd is. Gaat een woning van bijvoorbeeld C naar B, dan spreken we van een labelsprong. Hoe vaak komt een labelsprong voor? En bij welk type woningen en eigenaren? Wij onderzochten dit voor de periode 2018 tot en met 2022. 

Meer lezen? 

Lees verder voor de belangrijkste inzichten uit dit onderzoek. Of download het volledige rapport.

Download het rapport

Vooral labelsprong bij appartementen en tussenwoningen

  • Vooral appartementen en tussenwoningen kregen een beter energielabel. Deze zijn veelal in het bezit van woningcorporaties. 
  • Vrijstaande woningen kregen het minst vaak een beter energielabel. Deze zijn vaak in bezit van particulieren.

Grote regionale verschillen bij eigen woningbezitters

  • Flevoland heeft veel groene energielabels, dat zijn labels A en B. Dat komt doordat het een relatief jonge provincie is met veel nieuwbouw. 
  • De gemeente Utrecht ligt met 45% ‘groene’ labels op het niveau van heel Nederland. Grote steden (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) blijven achter met ongeveer 1 op de 3 woningen met een energielabel A of B.
  • In Noord-Nederland, Limburg en delen van de Achterhoek blijft het aandeel groene energielabels (labels A of B) fors achter. Hier is de energiearmoede het grootst volgens de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO).

Langzaamaan wordt de woningvoorraad groener. Voor eigen woningbezitters liggen er nog veel kansen.

Martin Tillema - expert energietransitie

Meer energielabel A dankzij nieuwbouwwoningen

Er zijn meer energielabels A in 2022 ten opzichte van 2018. Dat komt vooral door nieuwbouwwoningen. Voor bestaande woningen zijn maar beperkt stappen gezet. Bij 70% van de woningen bleef het energielabel gelijk. Dat betekent niet dat er niet verduurzaamd is. Het kan zijn dat nog niet een nieuw energielabel is aangevraagd en geregistreerd. 

Over het onderzoek

Het Kadaster onderzocht de labelsprongen van woningen tussen 2018 en 2022. Wij splitsten de resultaten uit naar woningtypen en typen eigenaren. Daardoor kregen we een beeld waar de meeste labelverbetering plaatsvond. In dit onderzoek onderzochten wij woningen die een geregistreerd energielabel hadden in 2018 en 2022. Daarnaast is er gekeken naar de stand van energielabels in 2022. 

Meer informatie