Vooral kleinere investeerder koopt koopwoningen op

Er zijn steeds meer particuliere investeerders op de woningmarkt die huizen kopen om te verhuren. Daarnaast verkopen ze ook woningen aan kopers die gaan wonen in de woning. Daardoor komen er dus ook weer koopwoningen bij op de markt. Maar particuliere investeerders verkopen vooral aan elkaar.

Wie zijn particuliere verhuurders?

Onder particuliere verhuurders verstaat het Kadaster:

  • Alle particulieren (natuurlijke personen) die langer dan 1 jaar, 2 of meer woningen bezitten en niet in deze woning wonen.
  • Alle bedrijven (niet-natuurlijke personen) die woningen bezitten.

Woningcorporaties vallen niet onder de particuliere verhuurders.

Tijdens crisis minder gekocht en verkocht

In de figuur is te zien dat particuliere investeerders tijdens de crisis (van 2009 tot 2014) minder woningen kochten en verkochten dan in de 5 jaren erna, toen de economie aantrok.

Deze staafdiagram toont de aan- en verkoop van particuliere investeerders naar omvang van de woningportefeuille. Voor de periode van 2009 tot de eerste helft van 2020. De x-as toont het aantal woningen in portefeuille, van 1 woning tot en met 100 en meer. De y-as toont het aantal woningen die aangekocht zijn, van 0 tot en met 300.000 en het aantal woningen die verkocht zijn, van 0 tot en met 500.000. Hierin valt op dat kleine investeerders de laatste 5 jaar meer aankopen dan dat ze verkopen. Grotere investeerders verkopen meer dan dat ze aankopen. Kunt u de grafiek niet bekijken? Neem dan contact op met onze klantenservice: 088 - 183 22 00.

 

Kleine investeerders kopen meer

Kleine investeerders kopen de laatste 5 jaar meer dan dat ze verkopen. Zo kochten de investeerders met 2 tot en met 5 woningen 17.000 woningen meer dan dat ze verkochten.

Grotere particuliere investeerders verkopen meer

Grotere particuliere investeerders verkopen meer bestaande woningen dan dat ze aankopen. Ze bouwen namelijk zelf woningen die ze na een paar jaar verkopen. Een andere verklaring is dat ze eerder al woningen aankochten, die ze de laatste jaren verkopen.

Vooral onderling handelen

Particuliere investeerders handelen vooral onderling. Slechts 20% van al hun aankopen zijn woningen van ‘gewone verkopers’. Het zijn vooral de kleinere particuliere investeerders tot en met 5 woningen die koopwoningen opkopen.

Over het onderzoek

Dit onderzoek werd gedaan door Lianne Hans en woningmarktexpert Paul de Vries. Het artikel verscheen ook op de website van ESB, het vakblad voor economen.

Wilt u meer weten over de woningmarkt en prijsvorming?

Onze woningmarktexpert kan u meer vertellen. Meer informatie en contactgegevens op de pagina Paul de Vries, woningmarktexpert.