Veiliger luchtruim met Verbeter de Luchtvaartkaart

Obstakels als hoge gebouwen, hoogspanningsleidingen en windturbines kunnen gevaar opleveren. Bijvoorbeeld voor laagvliegende vliegtuigen en helikopters van onder andere defensie, politie en ANWB. Een goede registratie is dus belangrijk.

Verbeter de Luchtvaartkaart

Verbeter de Luchtvaartkaart (VDLK) is een webapplicatie ontwikkeld door het Kadaster in opdracht van de Dienst Geografie van Defensie en in samenwerking met de Koninklijke Luchtmacht, Luchtvaartpolitie en ANWB Medical Air Assistance. Directe aanleiding voor de ontwikkeling van de applicatie waren 2 ongelukken met Apache helikopters in 2007 en 2017. Op de verbeterde kaart zijn obstakels van 15 meter en hoger zichtbaar. 

 

Door uitbreidingen in het luchtruim op lage hoogte wordt een juiste obstakel- registratie steeds belangrijker. Dit is feitelijk de verantwoordelijkheid van iedereen!

Luchtmacht Kapitein Gerard Sloot - stafofficier Geografische Informatie

Luchtvaartkaarten verbeteren, veiligheid verhogen

Luchtmacht Kapitein Gerard Sloot, stafofficier Geografische Informatie bij Dienst Geografie: “We hebben steeds meer ruimte nodig om te wonen en te werken. In de lucht is er een toename van de recreatieve luchtvaart, vooral in het gebruik van drones. Ook zijn er ontwikkelingen voor het professioneel gebruik van drones. Met deze uitbreidingen in het luchtruim op lage hoogte is het steeds belangrijker een juiste obstakelregistratie te hebben. Of misschien wel essentiëler. Dit kan niet alleen de verantwoordelijkheid van Defensie zijn. Maar is feitelijk de verantwoordelijkheid voor iedereen.”

Elke melding maakt luchtruim veiliger

Met de komst van VDLK sporen we iedereen aan om obstakels die niet op de kaart staan te melden. Elke melding maakt het luchtruim veiliger en zorgt daarmee ook voor een veiligere situatie op land. Kapitein Sloot: ”In de database zijn alle bekende obstakels aanwezig. Voor de onbekende obstakels op land of op zee, roepen we ieders hulp in om deze te registreren. Zo houden we de kaart actueel en het vlieggebied veilig.”

Iedereen kan melding doen

VDLK is makkelijk in gebruik en zó ingevuld. Na goedkeuring verschijnt deze de volgende maand in de obstakelregistratie. Natuurlijk wordt dit ook op de luchtvaartkaarten zoals de Aeronautische Obstakel Kaart zichtbaar gemaakt.

Meehelpen aan een betere obstakelregistratie? 

Maak eenvoudig een melding via verbeterdeluchtvaartkaart.nl.

Terzake

Dit artikel komt uit het Kadastermagazine Terzake van juli 2023.

Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake.
Wilt u maandelijks de digitale Terz@ke in uw mailbox ontvangen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.