Van wie zijn de nieuwbouwwoningen?

Nieuwbouwwoningen hebben verschillende eigenaren en doelen. Particulieren kopen ze vooral om zelf in te wonen. Woningcorporaties en beleggers kopen ze voor verhuur. Van die huurwoningen moet een deel bereikbaar zijn voor minimuminkomens. Deze sociale huur is een wettelijke taak van woningcorporaties. Zij wilden weten wat hun aandeel binnen de nieuwbouw is om die taak uit te voeren. In opdracht van koepelorganisatie Aedes onderzocht het Kadaster daarom de nieuwbouw tussen 2017 en 2020.  

Meer lezen?

Lees verder voor de belangrijkste inzichten uit dit onderzoek. Of download het volledige rapport.

Download rapport (pdf)

Belangrijkste inzichten

 • In Nederland staan 262.000 woningen, gebouwd tussen 2017 en 2020.
 • 51% van deze nieuwbouwwoningen is gekocht door particulieren die er zelf in gaan wonen (eigenaar-bewoners).
 • 16% is gekocht door woningcorporaties voor sociale huur.
 • 33% is gekocht door overige verhuurders: studentenhuisvesters, beleggers en particulieren.
 • In de 6 grootste gemeenten is 60% van alle nieuwbouwwoningen in eigendom van de overige verhuurders. 25% is van eigenaar-bewoners en 15% van woningcorporaties. Utrecht heeft de minste corporatiewoningen.
 • Buiten de grote steden is 60% van de nieuwbouw in randgemeenten in handen van eigenaar-bewoners. Het aandeel voor woningcorporaties is ook hier relatief laag (13%).
 • In de stedelijke regio’s zijn het met name kleinere appartementen die verhuurd worden. Buiten de stedelijke regio’s zijn het vooral grote eengezinswoningen van eigenaar-bewoners.

Het is binnen dit onderzoek niet te controleren in hoeverre de huurwoningen worden aangeboden met een sociale huurprijs. Het Kadaster heeft geen informatie over gevraagde huurprijzen.

Meer informatie

 • Het onderzoek Van wie is de nieuwbouw? is geschreven door: Matthieu Zuidema en Leo Prins.
 • Wilt u meer weten over dit onderzoek of de woningmarkt? Neem dan contact op met onze woningmarktexpert. Contactgegevens vindt u op de pagina Paul de Vries, woningmarktexpert.
 • Meer onderzoeken van het Kadaster over de woningmarkt vindt u op de pagina Onderzoeken.
 • Meer over de nieuwbouwmarkt vindt u op de pagina Nieuwbouwwoningen.
 • Wilt u voortaan ieder kwartaal cijfers en inzichten over de woningmarkt ontvangen? Schrijf u dan in voor ons Kwartaalbericht woningmarkt via het aanmeldformulier.