Tarief bij dubbele inschrijving stukken

Vanuit het notariaat is de vraag gesteld aan het Kadaster, of als er per ongeluk dubbel een stuk is aangeboden (en ingeschreven) het tarief van dit dubbele stuk gerestitueerd kan worden.

Het Kadaster heeft deze vraag beantwoord door aan te geven dat er voor dubbele inschrijvingen bestaand beleid geldt dat het tarief voor de dubbele inschrijving tezamen met het tarief voor de verklaring van waardeloosheid wordt gerestitueerd, mits de waardeloosheid binnen 3 dagen na de dubbele inschrijving volgt (vergelijkbaar met de gratis inschrijving van de VTV). 

Proces bij restitutie

Het proces ziet er als volgt uit:

  • In eerste instantie wordt zowel voor het eerste stuk als het dubbel ingeschreven stuk het regulier geldend inschrijftarief gerekend.
  • Vervolgens wordt door de aanbieder het dubbel ingeschreven stuk - dit is het tweede ingeschreven stuk dat inhoudelijk exact gelijk is aan het eerder al ingeschreven stuk - waardeloos verklaard. Ook voor dit stuk wordt het regulier geldend inschrijftarief gerekend.”.
  • Na inschrijving van de verklaring van waardeloosheid kan de aanbieder een verzoek indienen voor restitutie van het inschrijftarief van het dubbel ingeschreven stuk en de verklaring van waardeloosheid.

Het verzoek wordt uitsluitend gehonoreerd als de verklaring van waardeloosheid binnen 3 dagen na de inschrijving van het dubbel ingeschreven stuk is ingeschreven. Restitutie wordt verleend op grond van artikel 110 Kadasterwet. 

Nieuwsbrief voor het Notariaat