SYVAS activeren met uitleg diensten en rollen

Bekijk de instructie over hoe SYVAS kunt activeren, welke diensten en rollen er zijn, en hoe u deze kunt kiezen. 

Tags:
Zakelijk documentatie notariaat
Soort document
Instructie
Auteur(s)
Het Kadaster
Datum
1 mei 2021
Toegankelijkheid

Content, ja

Versie 1.0 - 1 mei 2021

Instructie activeren SYVAS

Om SYVAS te activeren logt uw 1e beheerder in op Mijn Kadaster:

 • Klik op 'Service' in het hoofdmenu.
 • Klik op 'Klantprofiel'.
 • Zet een vinkje bij de diensten en rollen:
  • Inschrijving Verzoek en Mededelingen & GebrVW (aanbiedportaal)
   • SYVAS AanbiederUI
   • SYVAS Acceptant Voorwaarden
   • SYVAS Voorbereider
  • Inschrijving API Verzoek en Mededelingen (softwarepakket)
   • SYVAS Aanbieder M2M

Als u de vinkjes hebt gezet, is SYVAS geactiveerd op klantniveau (kantoor). Vervolgens kunt u medewerkers autoriseren door te klikken op 'Overzicht gebruikers' en op de te autoriseren inlogcode/gebruiker te klikken. Lees eerst de uitleg per dienst/rol op deze pagina.

Te doorlopen stappen bij het autoriseren:

 • zet een vinkje bij de diensten en rollen per medewerker
 • klik op de knop 'Wijzigen'
 • klik op 'ok' bij de controlevraag 'Deze gebruiker als volgt wijzigen?'

Nadat iedereen geautoriseerd is, kunt u opnieuw inloggen. Als u Mijn Kadaster weer opstart, ziet u gelijk in uw hoofdmenu Inschrijving Verzoek en Mededelingen & GebrVW / Inschrijving API Verzoek en Mededelingen staan.

Staan de SYVAS diensten en rollen niet vermeld in het Klantprofiel? Dan moet u zich eerst aanmelden voor het elektronisch aanbieden via SYVAS. Gebruik hiervoor het formulier Aanmelden elektronisch aanbieden.

Uitleg van elke dienst en rol

Inschrijving verzoek en mededelingen & GebrVW (aanbiedportaal)

Dit is de dienst voor het aanbiedportaal SYVAS voor:

 • aanbieders zonder softwareleverancier
 • de notaris met softwareleverancier, voor het ondertekenen van de gebruiksvoorwaarden in de webapplicatie van SYVAS
 • de notaris met softwareleverancier, voor het gebruiken van de webapplicatie in noodgevallen als de software van de notaris (de API) niet werkt

Voor de notaris met een softwareleverancier is deze autorisatie nodig bij het ondertekenen van de gebruiksvoorwaarden in de SYVAS-webapplicatie. Daarnaast kan het verstandig zijn om de autorisaties te hebben ingericht voor het werken met de webapplicatie. In noodgevallen, als bijvoorbeeld de software van een notaris niet werkt (de API) kan een aanbieder als escape mogelijk via de webapplicatie werken.

SYVAS AanbiederUI

Dit is de rol voor de aanbieder zonder softwareleverancier die via het aanbiedportaal in Mijn Kadaster met SYVAS werkt. De rol SYVAS AanbiederUI is vereist om pdf-documenten, KIK-data en het verzoek als geheel elektronisch te kunnen ondertekenen en om het ondertekende verzoek te kunnen aanbieden.

SYVAS Voorbereider

In het aanbiedportaal van SYVAS in Mijn Kadaster is het mogelijk dat een andere persoon dan de aanbieder werkzaamheden met betrekking tot een verzoek voorbereidt. Dit kan bijvoorbeeld een notarieel medewerker of een secretaresse zijn. Deze persoon kan de verzoeken voorbereiden en opslaan, maar kan geen stukken ondertekenen en aanbieden. Voorbereiden houdt in: pdf-documenten uploaden, eventuele KIK-data (XML) uploaden, meta-data voor het verzoek invoeren en het samenvoegen van een aantal verzoeken tot 1 verzameling om ineens te ondertekenen en aan te bieden (de zogenaamde VTVV).

SYVAS Acceptant Voorwaarden

Dit is de rol voor diegene die de gebruiksvoorwaarden moet ondertekenen. Wie is dan de persoon die de gebruiksvoorwaarden moet ondertekenen? Het betreft een notaris (protocolhouder), een gerechtsdeurwaarder, een belastingdeurwaarder, een advocaat of een bewindvoerder. Een notaris ondertekent gebruiksvoorwaarden voor elk protocol waarvan hij protocolhouder is.
Voor notarissen betekent dit dat alleen degene die een protocol houden, moet ondertekenen. Het kan voorkomen dat een (kandidaat) notaris als zware waarnemer fungeert op een bepaald protocol. Ook dan moet de zware waarnemer de gebruiksvoorwaarden voor dat protocol ondertekenen.

Ook bij gerechtsdeurwaarders kan het voorkomen dat een (kandidaat/toegevoegd) gerechtsdeurwaarder optreedt als waarnemer van een benoemd gerechtsdeurwaarder. In dat geval moet de waarnemer de gebruiksvoorwaarden elektronisch aanbieden voorafgaand aan het eerste aanbieden ondertekenen.

Inschrijving API verzoek en mededelingen (softwarepakket)

Dit is de dienst voor de aanbieder die gebruik maakt van notariële software die voor het aanbieden van verzoeken wordt gekoppeld met SYVAS. 

SYVAS AanbiederM2M

Dit is de rol om via notariële software gekoppeld aan SYVAS te kunnen aanbieden.