Samenwerking verbeteren landregistratie Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika is de eigendom van 60% van het landelijk gebied niet goed geregistreerd. Dit benadeelt met name de zwarte agrarische bevolking. Goede registratie van landeigendom zorgt voor meer welvaart en het welzijn van de Zuid-Afrikanen. Daarom is het Kadaster op verzoek van de Nederlandse Ambassade in Zuid-Afrika gestart met een 2-jarig project om samen met Zuid-Afrikaanse regeringsinstanties en lokale organisaties een landregistratiemethode te ontwikkelen en testen. 

De belangrijkste actiepunten in dit project:

  • Het maken van een opzet voor een geïntegreerd landinformatiesysteem. Op dit moment zijn de kadastrale kaart en het kadastrale register in Zuid-Afrika namelijk in 2 verschillende administraties ondergebracht.

  • Het ontwikkelen van een manier waarop verschillende soorten landrechten geregistreerd kunnen worden. Het presidentiële adviespanel voor landhervorming en landbouw heeft dit namelijk als eerste van 6 grote actiepunten benoemd voor een positieve verandering van het landelijk gebied. 

Belang van lokale betrokkenheid

Het is belangrijk dat de lokale bevolking en organisaties betrokken zijn bij het project. Zij kunnen het beste beoordelen of een voorgestelde manier hen ook echt helpt. Hiervoor is een proef in een gebied opgezet. In dat gebied wijzen de bewoners samen hun percelen aan, zodat deze opgemeten en geregistreerd kunnen worden. 

Het Kadaster werkt ook nauw samen met het Zuid-Afrikaanse ministerie van landbouw en ontwikkeling van het landelijk gebied (Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development) en verschillende lokale organisaties. Tijdens dit project zal het ministerie kennis opbouwen en actief meedenken over de voorgestelde aanpak. 

Duurzame oplossing 

Het Kadaster heeft als doel om samen met iedereen die ermee te maken heeft een methodiek voor Zuid-Afrika te ontwikkelen die opschaalbaar, duurzaam en inclusief is. Dit als onderdeel van het Nederlandse buitenlands beleid en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Het project duurt 2 jaar en wordt gefinancierd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Terzake

Dit artikel komt uit het Kadastermagazine Terzake van juli 2023.

Meer informatie