Samenhang tussen basisregistraties in 2022 gestegen

Nederland kent tien basisregistraties die samen het Stelsel van Basisregistraties vormen. Sinds 2015 onderzoekt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de kwaliteit van de koppelingen tussen de basisregistraties. De kwaliteitsmeting laat zien hoe vaak gegevens zijn gekoppeld en of ze overeenkomen. De kwaliteit van de onderzochte koppelingen is in 2022 met 0,1% - 0,2% gestegen. 

3 opvallende conclusies

  • De koppelingen tussen de Basisregistratie Inkomen (BRI) - Basisregistratie Personen (BRP) en BRP - Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) zijn ook dit jaar weer bijna 100%.
  • Als het gaat om panden met een logische status is de koppeling tussen de BAG en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) met 0,2% gestegen. Het totale koppelingspercentage staat op 99,8%.
  • De grootste verbetering is te zien tussen de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en de BRP. Bij deze koppeling was sprake van een stijging van 7,6% meer gelijke adresgegevens.

Bekijk resultaten via het dashboard

Bekijk de resultaten van de kwaliteitsmeting van 2022 via het dashboard op de website van het CBS.nl.