Richtlijnen voor het gebruik van de BAG API Individuele Bevragingen

Doel van de BAG API

De BAG API Individuele Bevragingen is bedoeld voor het rechtstreeks opvragen van gegevens van één of enkele objecten uit de LV BAG, waarbij er direct gebruik gemaakt wordt van deze gegevens. 

De API is expliciet niet bedoeld voor bulkbevragingen waarmee veel gegevens in één keer worden opgevraagd en in een database worden verwerkt. Voor dit doeleinde zijn andere BAG producten beschikbaar zoals het BAG 2.0 Extract en de BAG GeoPackage.

Gelimiteerd gebruik BAG API

Het gebruik van de BAG API Individuele Bevragingen is kosteloos. Bij het gebruik van een kosteloze service gelden voorwaarden om overmatig en onwenselijk gebruik te voorkomen. 
Om ervoor te zorgen dat de BAG API niet overbelast raakt en voor alle afnemers snel en bruikbaar blijft, stellen we limieten in. Houd daarom vanaf 1 september 2022 rekening met de stapsgewijze invoering van een quotum en rate limiting.

Stappenplan invoering quotum en rate limit

 • Stap 1) 1 september 2022: quotum van 200.000 berichten per dag
  Vanaf 1 september 2022 kunt u maximaal 200.000 bevragingen per dag doen met de BAG API Individuele Bevragingen. U kunt in geval van overschrijding de volgende dag (na 00:00 uur) weer gebruik maken van de BAG API.
   
 • Stap 2) 1 december 2022: quotum van 50.000 berichten per dag
  Vanaf 1 december 2022 wordt het quotum van maximaal 200.000 berichten per dag verlaagd naar 50.000 berichten per dag. Ook hier geldt dat op het moment dat u deze limiet overschrijdt, u de volgende dag (na 00:00 uur) weer gebruik kunt maken van de BAG API.
   
 • Stap 3) 1 maart 2023: rate limiting 50 berichten per seconde
  Vanaf 1 maart 2023 wordt ter aanvulling op het quotum ook een rate limiet ingesteld. Hierbij wordt gecontroleerd hoeveel berichten per seconde per API key worden ingestuurd. Er mogen maximaal 50 berichten per seconde worden gestuurd. Op het moment dat u deze limiet overschrijdt, mag u na een seconde weer bevragingen doen, mits u binnen het quotum van 50.000 berichten bent gebleven. Komt u structureel boven de gestelde limieten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Doorontwikkeling BAG API Individuele Bevragingen 

De BAG API Individuele Bevragingen is live gegaan in juli 2020 en wordt nog steeds doorontwikkeld. Hebt u nog wensen met betrekking tot de BAG API? Dan kunt u deze kenbaar maken door een mail te sturen naar BAG@kadaster.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van de wijzigingen die worden doorgevoerd in de BAG API, houdt dan Github in de gaten voor meer informatie over nieuwe releases.

Tags:
BAG BAG API Zakelijk documentatie
Soort document
Richtlijnen
Auteur(s)
Het Kadaster
Datum
23 augustus 2022
Toegankelijkheid

ja

Augustus 2022

.