Rapport Gebiedsgerichte ontsluiting energie-infrastructuur

Deze rapportage gaat in op de verbetering van de informatievoorziening van de energie-infrastructuur. In het informatielandschap rondom energie spelen energiebronnen, energie-aansluitingen, installaties en bijvoorbeeld de koppeling met de gebouwde omgeving ook een belangrijke rol, maar deze onderwerpen vallen buiten de scope van dit onderzoek.

Download rapport Gebiedsgerichte ontsluiting energie-infrastructuur (pdf)
Tags:
Zakelijk documentatie overheid
Soort document
Rapport
Auteur(s)
Het Kadaster
Datum
april 2020
Toegankelijkheid

Pdf, nee

Kunt u het pdf-bestand niet bekijken? Neem dan contact op met de klantenservice van het Kadaster:

Versie 0.9 - april 2020

Dit rapport gaat in op:

  • de aanwezigheid van gegevens over gas-, elektriciteits-en warmtenetten
  • de informatiebehoefte van gebruikers, met name gemeenten en RES regio’s op dit vlak
  • de mogelijkheden om de informatievoorziening omtrent de energie-infrastructuur te verbeteren

Om de informatievoorziening te kunnen verbeteren is, door middel van interviews en deskresearch, onderzocht welke informatiebehoefte er is bij partijen, die actief zijn binnen de energietransitie. Daarnaast is, via interviews met de bronhouders van data over de energie-infrastructuur, in beeld gebracht welke informatie bij deze bronhouders aanwezig is. De gebruikersbehoefte en de voorhanden gegevens zijn met elkaar vergeleken. Op deze manier ontstaat inzicht in welke informatie op korte termijn beschikbaar gesteld kan worden en bij welke informatie technisch, juridisch of inhoudelijk nog belemmeringen zijn om deze te ontsluiten.