Prijzen koopwoningen in maart ruim 5% hoger dan jaar eerder

In maart 2024 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 5,4% hoger dan in maart 2023. Ten opzichte van februari 2024 stegen de prijzen in maart met 0,7%. De prijsontwikkelingen in dit bericht zijn gebaseerd op de prijsindex van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster. 

Prijzen koopwoningen stijgen met 0,7% ten opzichte van februari

Ten opzichte van februari is de prijsindex bestaande koopwoningen in maart met 0,7% gestegen. De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juli 2022 een piek. Daarna sloeg de trend om en daalde de prijsindex enige tijd. Sinds juni 2023 stijgen de prijzen van koopwoningen echter weer. In maart 2024 lagen de prijzen 0,2% onder de piek in juli 2022. 

Meer transacties bestaande koopwoningen in maart

Het Kadaster registreerde in maart 16 179 woningtransacties. Dat is bijna 5% meer dan een jaar eerder. In de eerste drie maanden zijn 44 441 woningen verkocht, bijna 10% meer dan een jaar eerder.

In maart was de gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning 432 061 euro. Voor het bepalen van prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen wordt niet de transactieprijs, maar de prijsindex gebruikt. Bij de berekening van de prijsindex wordt rekening gehouden met kwaliteitsverschillen tussen koopwoningen. In de gemiddelde transactieprijs zit geen kwaliteitscorrectie.

Meer cijfers in Vastgoeddashboard

Iedere maand staan de cijfers over onder andere woningverkopen in ons Vastgoeddashboard. In dit dashboard vindt u grafieken en tabellen voor heel Nederland en per provincie.

Naar Vastgoeddashboard

Kadaster Kwartaalbericht woningmarkt