Opkomst particuliere investeerders op de woningmarkt

Centraal in het rapport staan 2 vragen:

  1. In hoeverre betalen particuliere investeerders meer of minder voor dezelfde woning dan andere kopers?
  2. Wat is de invloed van het aandeel woningaankopen door particuliere investeerders op de woningprijs op lokaal niveau?

Aanleiding voor het onderzoek zijn de Kamervragen die hierover zijn gesteld. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil graag meer inzicht in de particuliere huursector en de mogelijke gevolgen van een groeiend aandeel particuliere investeerders.

Download rapport
Tags:
woningmarkt documentatie onderzoek Nieuws Zakelijk Particulier
Soort document
Onderzoeksrapport
Auteur(s)
Lianne Hans, Frank van der Harst, Martin Tillema en Paul de Vries (Kadaster) alsmede Marc Francke (Universiteit van Amsterdam)
Datum
3-10-2019
Toegankelijkheid

pdf, nee

Kunt u het pdf-bestand niet bekijken? Neem dan contact op met onze klantenservice via: 

3-10-2019

Algemeen beeld

Om beide onderzoeksvragen te beantwoorden hebben we allereerst de aankopen van woning-eigenaren in beeld gebracht.

  • Op nationaal niveau zien we dat particuliere investeerders het afgelopen decennium steeds meer zijn gaan kopen; hun marktaandeel in de voorraad is daarmee toegenomen, maar blijft relatief beperkt.
  • We concluderen ook dat de nationale kengetallen niet representatief zijn voor de lokale ontwikkelingen. De woningmarkt is bij uitstek een lokale markt waar lokale vraag-aanbodverhoudingen zorgen voor lokale prijsontwikkelingen. We zien dat het aandeel particuliere investeerders op de woningmarkt per regio sterk verschilt en toeneemt.
  • De aanname is dat de groeiende vraag van particuliere investeerders bij een veel minder snel stijgend aanbod leidt tot een prijstoename.
  • Om de relatie te leggen tussen het marktaandeel dat particuliere investeerders hebben op de woningmarkt en het prijseffect, hebben we gekozen om de ontwikkeling van het particuliere verhuursegment voor een zestal regio’s met krappe woningmarkten in beeld te brengen. Het gaat om de metropoolregio’s Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Eindhoven.
  • Doorstromers, koopstarters en particuliere investeerders concurreren met elkaar op de deelmarkt waar 1 woning wordt gekocht en verkocht (‘Funda-markt’). Ruim 90% van de kleine particuliere investeerders koopt een woning op deze deelmarkt; de grote particuliere verhuurders voor 35%.
  • Rekening houdend met deze keuzes, worden in de 6 metropoolregio’s ten opzichte van Nederland relatief veel appartementen gekocht. Voor Nederland geldt dat 28% van alle aankopen een appartement is. In de 6metropoolregio’s komt het aandeel uit op 59% . Ook het aandeel appartementen gekocht door particuliere investeerders is in de metropoolregio’s hoog in vergelijking met het landelijke aandeel (84% versus 57% ).

Verder zien we dat veel koopstarters een appartement kopen (67% in de metropoolregio’s versus 33% in Nederland).

  • De woningen die doorstromers kopen, hebben de hoogste gemiddelde prijs, gevolgd door de koopstarters. De woningen die particuliere investeerders kopen, zijn het laagst geprijsd.