Opkomst particuliere investeerders op de woningmarkt

Centraal in het rapport staan twee vragen:

  1. In hoeverre betalen particuliere investeerders meer of minder voor dezelfde woning dan andere kopers?
  2. Wat is de invloed van het aandeel woningaankopen door particuliere investeerders op de woningprijs op lokaal niveau?

Aanleiding voor het onderzoek zijn de Kamervragen die hierover zijn gesteld. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil graag meer inzicht in de particuliere huursector en de mogelijke gevolgen van een groeiend aandeel particuliere investeerders.

Download rapport
Tags:
Zakelijk documentatie onderzoek woningmarkt Nieuws Particulier
Soort document
Onderzoeksrapport
Auteur(s)
Lianne Hans, Frank van der Harst, Martin Tillema en Paul de Vries (Kadaster) alsmede Marc Francke (Universiteit van Amsterdam)
Datum
3-10-2019
Toegankelijkheid

pdf, nee

Kunt u het pdf-bestand niet bekijken? Neem dan contact op met onze klantenservice via: 

3-10-2019

Algemeen beeld

Om beide onderzoeksvragen te beantwoorden hebben we allereerst de aankopen van woning-eigenaren in beeld gebracht.

  • Op nationaal niveau zien we dat particuliere investeerders het afgelopen decennium steeds meer zijn gaan kopen; hun marktaandeel in de voorraad is daarmee toegenomen, maar blijft relatief beperkt.
  • We concluderen ook dat de nationale kengetallen niet representatief zijn voor de lokale ontwikkelingen. De woningmarkt is bij uitstek een lokale markt waar lokale vraag-aanbodverhoudingen zorgen voor lokale prijsontwikkelingen. We zien dat het aandeel particuliere investeerders op de woningmarkt per regio sterk verschilt en toeneemt.
  • De aanname is dat de groeiende vraag van particuliere investeerders bij een veel minder snel stijgend aanbod leidt tot een prijstoename.
  • Om de relatie te leggen tussen het marktaandeel dat particuliere investeerders hebben op de woningmarkt en het prijseffect, hebben we gekozen om de ontwikkeling van het particuliere verhuursegment voor een zestal regio’s met krappe woningmarkten in beeld te brengen. Het gaat om de metropoolregio’s Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Eindhoven.
  • In deze regio’s ligt het aandeel particuliere investeerders rond de twintig procent ten opzichte van vijftien procent nationaal. Het aandeel doorstromers en koopstarters is daarmee ook lager dan nationaal.
  • Doorstromers, koopstarters en particuliere investeerders concurreren met elkaar op de deelmarkt waar één woning wordt gekocht en verkocht (‘Funda-markt’). Ruim 90 procent van de kleine particuliere investeerders koopt een woning op deze deelmarkt; de grote particuliere verhuurders voor 35 procent.
  • Rekening houdend met deze keuzes, worden in de zes metropoolregio’s ten opzichte van Nederland relatief veel appartementen gekocht. Voor Nederland geldt dat 28 procent van alle aankopen een appartement is. In de zes metropoolregio’s komt het aandeel uit op 59 procent. Ook het aandeel appartementen gekocht door particuliere investeerders is in de metropoolregio’s hoog in vergelijking met het landelijke aandeel (84 procent versus 57 procent).

Verder zien we dat veel koopstarters een appartement kopen (67 procent in de metropoolregio’s versus 33 procent in Nederland).

  • De woningen die doorstromers kopen, hebben de hoogste gemiddelde prijs, gevolgd door de koopstarters. De woningen die particuliere investeerders kopen, zijn het laagst geprijsd.