Nieuwe registratie-aanpak Colombia onderdeel van onderwijs

In Colombia helpt het Nederlandse Kadaster met de verbetering van de landadministratie in het landelijke gebied. In samenwerking met de Universidad Distrital in Bogotá en de Universiteit Twente worden landrechten veiliggesteld met onze innovatieve Fit-for-Purpose methode. Om de nieuwe registratie-aanpak te laten aanslaan, is het belangrijk dat deze onderdeel wordt van de academische en beroepsopleidingen in Colombia. De twee universiteiten hebben daarvoor een apart project opgezet; Land for Peace. Dat project is onlangs succesvol afgerond. We spreken met 2 deelnemers.

Sleutelfiguren van landrechten verenigd

“Vrijwel alle sleutelfiguren op het gebied van landrechten en landgebruik namen deel aan het slotsymposium in oktober 2022. Dat hadden we bij de start van het project niet durven hopen. Het geeft voor mij aan dat de Colombiaanse overheid en het bedrijfsleven inzien hoe belangrijk het is dat de opleidingsprogramma’s en de praktijk naadloos op elkaar aansluiten”, zegt Javier Morales. Hij is assistent-professor aan de faculteit Geo Informatiewetenschappen en Aardobservatie van de Universiteit Twente.

We verwachten binnen 1 à 3 jaar meer professionals op te leiden, zodat zij de uitdagingen van de landrechtensituatie in Colombia aan kunnen.

Luz Angela Rocha Salamanca - professor bij de faculteit Engineering van de Universidad Distrital

Vernieuwde opleiding stoomt professionals klaar

Zijn Colombiaanse collega Luz Angela Rocha Salamanca, professor bij de faculteit Engineering van de Universidad Distrital, vult aan: “We hebben de leerplannen van de academische opleidingen én de beroepsopleidingen aangepast. Dat is een groot resultaat. Minstens zo belangrijk is de verbeterde samenwerking met de overheidsorganisaties en het bedrijfsleven en tussen de opleidingsinstituten onderling. We verwachten binnen 1 à 3 jaar meer professionals op te leiden, zodat zij de uitdagingen van de landrechtensituatie in Colombia aan kunnen.”

Docenten bijscholen is voorwaarde

Voor een nieuw leerplan is het nodig dat ook de docenten zijn bijgeschoold. Zo heeft de Universiteit Twente samen met ROC Twente een train-the-trainer-programma opgezet. Hiermee is een 1e groep Colombiaanse docenten opgeleid. Morales: “We zien nu dat ook afgestudeerde professionals een bijscholing in de nieuwe aanpak willen. Als laatste activiteit van het project maken we daar nog een programma voor.”

Verspreiden kennis buiten Bogotá

Rocha: “Een vervolgstap is het verder verspreiden van de kennis naar de kadastrale instituten op nationaal en gemeentelijk niveau en naar opleidingsinstituten buiten Bogotá. De Universidad Distrital heeft mede door dit project een goed netwerk opgebouwd om dit mogelijk te maken.”

Meer informatie

  • De ontwikkeling van het landelijk gebied is een belangrijk onderdeel van het Colombiaanse vredesakkoord uit 2016. Rocha: “Ook in dit project is weer duidelijk geworden dat een gebiedsdekkende landadministratie hiervoor noodzakelijk is.”
  • Het project Land for Peace is uitgevoerd in het kader van het Orange Knowledge Programme van Nuffic en gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Kadaster is als adviseur betrokken.
  • Lees het interview met Mathilde Molendijk: 6 vragen voor onze regiomanager in Colombia.

Terzake

Dit artikel komt uit het Kadastermagazine Terzake van december 2022.