Nieuwe aantekening in de BRK

Vraagt u eigendomsinformatie op van percelen in de provincie Groningen? Dan ziet u misschien vanaf mei de aantekening ‘besluit op basis van artikel 13i Tijdelijk wet Groningen’ in de BRK (Basisregistratie Kadaster). Wij leggen uit wat deze aantekening betekent.

Beschermen en versterken van gebouwen

De Tijdelijke wet Groningen is er om gebouwen in de provincie Groningen veiliger te maken na schade door de gaswinning. Sommige gebouwen moeten worden versterkt. De nationaal coördinator (NCG) beslist in overleg met de eigenaar van het gebouw of dit nodig is. Dit besluit noemen we een versterkingsbesluit. 

Na welk besluit komt er een aantekening in de BRK?

Vindt de eigenaar van een gebouw dat versterken niet nodig is? Dan kan hij dit aangeven. Als de NCG het daarmee eens is komt een aantekening van dit besluit in de BRK. Als de NCG besluit een gebouw wel te versterken komt dit niet in de BRK te staan.   

Meer informatie