Nieuwbouw: koper woont groter, huurder kleiner

Om het woningtekort tegen te gaan, zet het kabinet in op het versneld bouwen van ongeveer 100.000 woningen per jaar. Maar als we doorbouwen zoals de afgelopen 10 jaar, worden koopwoningen groter en huurwoningen kleiner. Zo wordt de ongelijkheid in grootte tussen koop- en huurwoningen mogelijk nog groter.

Bestaande koopwoningen groter dan huurwoningen 

  • De gemiddelde woonoppervlakte van bestaande eengezinswoningen en appartementen in de koopsector was in januari 2021 146 en 96 m2. 
  • In de huursector waren deze typen woningen gemiddeld kleiner: 127 en 76 m2.

Nieuwe koopwoningen groter dan bestaande, juist in grote steden

  • Nieuwe eengezinswoningen in de koopsector, gebouwd vanaf 2012 t/m januari 2021, zijn aanzienlijk ruimer dan die in de bestaande woningvoorraad (gebouwd vóór 2012). 
  • Opvallend is dat juist in de grote steden (G44), waar de ruimte schaars is, de grootste koopwoningen zijn bijgebouwd. 
  • Nieuwe koopwoningen zijn in de G44 gemiddeld 18 m2 groter, tegenover 13 m2 in de overige gemeenten.

Nieuwe huurwoningen kleiner, vooral appartementen in grote steden

  • Woningen in de huursector zijn sinds 2012 gemiddeld kleiner geworden. 
  • Nieuwe eengezinswoningen en appartementen van woningcorporaties zijn buiten de steden gemiddeld groter geworden, maar hun nieuwe appartementen in de grote steden zijn gemiddeld kleiner. 
  • Marktpartijen in de huursector bouwen kleinere eengezinswoningen en ook een stuk kleinere appartementen. Dat komt waarschijnlijk doordat kleine appartementen de hoogste huuropbrengsten per m2 opbrengen.  

Het groeiende verschil en de bouwopgave

Het kan zijn dat de groeiende verschillen tussen koop en huur door de marktwerking aansluiten bij de behoeften. Er komen bijvoorbeeld meer kleine huishoudens bij, die mogelijk vooral kleinere huurappartementen willen. De verschillen kunnen ook aanleiding zijn om bij de enorme bouwopgave van Nederland niet alleen te focussen op aantallen, maar ook op de groeiende ongelijkheid in woonoppervlakte.

Deze grafiek toont de verandering in woonoppervlakte van nieuwbouwwoningen ten opzichte van bestaande woningen. De x-as toont het verschil in vierkante meters, van -15 tot en met 20. Voor 2 type woningen, appartementen en eengezinswoningen staat voor 3 segmenten het verschil in oppervlakte in de grafiek: koop, woningcorporatie en marktpartijen huur. Er is te zien dat in de G44 de grootste koopwoningen zijn bijgebouwd. Woningen in de huursector zijn juist kleiner geworden, vooral appartementen van marktpartijen zijn een stuk kleiner. Hebt u naar aanleiding hiervan nog vragen? Neem dan contact op met onze woningmarktexpert Paul de Vries via 06-27199503.

Verandering in woonoppervlakte van nieuwbouwwoningen ten opzichte van bestaande woningen
Data: Kadaster
Kunt u de grafiek niet zien of wilt u de data bekijken?  Download dan het Excel (ods) bestand.

 

Over het onderzoek

Dit onderzoek werd gedaan door Hans Wisman en Lars Brugman van het Kadaster. Het artikel verscheen ook op de website van ESB, het vakblad voor economen.

Wilt u meer weten over de woningmarkt en prijsvorming?