Meer inzicht in informatiebehoefte bij energietransitie

Nederland staat voor een grote verduurzamingsopgave. De energieopwekking moet 'groener' en het energieverbruik moet omlaag. Daar zijn afspraken over gemaakt in het Klimaatakkoord. Nederland werkt daarmee aan een energietransitie. Om dit mogelijk te maken, is informatie over warmte-, gas- en elektriciteitsnetten belangrijk. Hoe deel je die gegevens zo optimaal mogelijk met verschillende partijen?

Kadaster start project rond energie-infrastructuur

In dit onderzoek ligt de focus op de energie-infrastructuur. Niet alleen de vorm en inhoud van de informatie moet helder zijn. Ook moeten er relaties gelegd worden tussen energie-aansluitingen, energiebronnen en de ondergrond. Het Kadaster is een project gestart om te beschrijven welke informatie partijen, zoals gemeenten, nodig hebben. Deze bevindingen zijn te lezen in het rapport ‘Gebiedsgerichte ontsluiting energie-infrastructuur’.

Wat staat er in het rapport?

Het rapport gaat verder in op onder meer onderstaande vragen:

  • Welke gegevens zijn er over gas-, elektriciteits- en warmtenetten?
  • Wat is de informatiebehoefte van gebruikers, met name gemeenten en RES-regio’s op dit vlak?
  • Hoe kunnen we de informatievoorziening rond de energie-infrastructuur verbeteren? Wat is technisch mogelijk en welke juridische aandachtspunten zijn er?

Op basis van de antwoorden op dit soort vragen beschrijft het rapport verschillende processen voor het delen van informatie.

Vervolg: concrete informatieproducten

Dat proces gaat de komende maanden verder in een 2e fase van het project. Onderzoekers vertalen de geïnventariseerde informatiebehoefte en beschikbaarheid van gegevens naar concrete informatieproducten. Ook worden relaties gelegd tussen met energie-aansluitingen, energiebronnen en de ondergrond. Daarnaast wordt gewerkt aan het borgen van de informatiestroom voor de komende jaren, zowel technisch, financieel als juridisch.

Voor gemeenten

Al deze informatie is bijzonder relevant voor gemeenten, die een regionale investeringsstrategie (RES) opstellen. Zij hebben rond aanwezige energie-infrastructuur behoefte aan betrouwbare en gedetailleerde informatie over de ligging, temperatuur, capaciteit en geplande investeringen. Ook de RES-regio’s en adviesbureaus hebben baat bij dit rapport.

VIVET

Het project is onderdeel van het programma VIVET. VIVET staat voor Verbetering van de Informatie Voorziening voor de Energie Transitie. In dit programma bundelen het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Kadaster, het Planbureau voor de Leefomgeving en Rijkswaterstaat hun data, kennis en informatie. VIVET wordt mogelijk gemaakt door de ministeries van BZK en EZK.  

Het hele rapport lezen?

Wilt u het onderzoek ‘Gebiedsgerichte ontsluiting energie-infrastructuur’ lezen? Download het onderzoeksrapport.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het onderzoek? Of kunt u het pdf-bestand niet bekijken, bijvoorbeeld omdat u de voorleesfunctie gebruikt? Neem dan contact op de klantenservice Maatwerk en Advies of via het contactformulier.