Levertijd aantal onderzoeken naar 5 werkdagen

Vanaf 1 mei 2024 is de levertijd van een aantal onderzoeken in de openbare registers 5 werkdagen. Eerder was dat 2 werkdagen.

Om welke onderzoeken gaat het?

  • Erfdienstbaarhedenonderzoek tot 1950 
  • Periodeonderzoeken (titelonderzoek)
  • Onderzoek vestiging beperkt recht (titelonderzoek)
  • Onderzoek splitsing in appartementsrechten (titelonderzoek)
  • Onderzoek vestiging BP-rechten en opstalrechten nutsvoorzieningen (titelonderzoek)
  • Onderzoek verkrijging vanuit een ruilverkaveling (titelonderzoek)

Voor de onderzoeken naar vroegere percelen (filiatie) en onderzoek naar de verkrijgingsakte, blijft de levertijd 2 werkdagen. 

Waarom passen wij de levertijd aan?

Wij krijgen steeds meer aanvragen binnen. Wij hebben meer tijd nodig om deze goed af te handelen en op tijd te leveren. Daarom verlengen wij de levertijd naar 5 werkdagen. De prijzen blijven wel hetzelfde. 

Stem uw werkproces af op langere levertijd

Voorkom dat u vertraging oploopt in uw werkproces. Stem dit daarom af op de levertijd van 5 werkdagen.

Zelf snel onderzoek doen met Erfdienstbaarhedenviewer

Bent u notaris? Dan kunt u ook gebruik maken van de Erfdienstbaarhedenviewer. Hiermee ziet u direct of er erfdienstbaarheden zijn vastgelegd, gewijzigd of beëindigd op een perceel vanaf 1 april 1950. Kijk voor meer informatie op de pagina Erfdienstbaarhedenviewer.

Meer informatie: