Kwaliteitslabels in de nieuwste versie Kadastrale kaart

De nieuwste versie van de Kadastrale kaart, versie 5, is op PDOK gepubliceerd. In de nieuwste versie van de Kadastrale kaart open dataset zijn kwaliteitslabels toegevoegd. Met de labels kan nu worden aangegeven hoe nauwkeurig de kadastrale grenzen op de Kadastrale kaart zijn afgebeeld. De url’s van versie 4 blijven tot 1 april 2024 beschikbaar. 

Wat zijn de kwaliteitslabels?

De kwaliteitslabels geven de nauwkeurigheid weer waarmee terreingrenzen op de Kadastrale kaart zijn afgebeeld. Hiermee wordt zichtbaar met welke marge de ingetekende grenzen op de Kadastrale kaart kunnen afwijken van de werkelijke grenzen in het terrein.

Waarom de kwaliteitslabels zijn ingevoerd

Het Kadaster weet van vrijwel elke grens heel nauwkeurig waar deze ligt en kan deze in het terrein aanwijzen met een grensreconstructie. De kwaliteit daarvan is conform de eis in de Basisregistratie Kadaster (BRK). De Kadastrale kaart is een grafische weergave daarvan en geeft alleen de ligging weer van percelen ten opzichte van elkaar. Van de grenzen op de Kadastrale kaart wordt regelmatig aangenomen dat ze maatgevend zijn. Dat is niet zo, ze zijn ingetekend en passend gemaakt bij de afbeelding van de al bestaande grenzen op de kaart. Door inzicht te geven in de nauwkeurigheid waarmee de grenzen zijn afgebeeld ontstaat informatie over de afwijking van ingetekende grenzen op de Kadastrale kaart ten opzichte van werkelijke grenzen in het terrein. Doordat er transparantie is over de betekenis en kwaliteit van de gegevens, kunnen afnemers betere afwegingen maken bij beleidsontwikkeling en besluitvorming. Met de invoering van deze labels komen we tegemoet aan een wens van vele gebruikers van de Kadastrale kaart.

Meer informatie

Video: kwaliteitslabels