Hoe vindt een onderzoek naar erfdienstbaarheden plaats?

Het onderzoek gebeurt in openbare registers. Het Erfdienstbaarhedenonderzoek wordt per kadastraal perceel of appartementsrecht gedaan. Het appartementsrecht is geen grondperceel. Het gaat hierbij om het dienend of lijdend erf. Dit betekent het perceel dat de erfdienstbaarheid moet ‘eerbiedigen, toestaan en dulden’. Ook aan eigenaren erna.

Terug naar vorige pagina