Hoe tevreden zijn bewoners van hoogbouw?

Nederland wil de hoogte in bouwen om het woningtekort aan te pakken. Maar hoe aantrekkelijk is wonen in hoogbouw? Als je eenmaal hoog hebt gewoond, kies je daarna weer voor hoogbouw? En maakt het verschil of je in oude of nieuwe hoogbouw woont? Wij onderzochten het wonen in gebouwen met minimaal 5 bouwlagen.

 Download het volledige onderzoek op de website Zicht op Nederland

De belangrijkste conclusies

  1. Hoogbouw werd vooral gebouwd in 2 periodes: van 1965 tot en met 1975 (oude hoogbouw) en na 2000 (nieuwe hoogbouw). 
  2. Oude hoogbouw zijn woontorens met huurwoningen. Vooral in bezit van woningcorporaties. 

3. Nieuwe hoogbouw zijn woontorens met koop- en huurwoningen. Vaak in het centrum van een stad. Deze huurwoningen zijn meestal in bezit van commerciële verhuurders.

4. 57% van de huidige hoogbouwbewoners woonde hiervoor ook al in een appartement. Dat percentage is door de jaren toegenomen. 

5. In de afgelopen 20 jaar waren bewoners van hoogbouw heel erg tevreden met hun woning en hun woonomgeving. 

6. Zowel bewoners van hoogbouw als laagbouw worden minder tevreden tijdens hun woonperiode. Dit komt waarschijnlijk door het ouder worden van de koop- of huurwoning en bij huurwoningen de huurverhogingen.

7. Weinig hoogbouwbewoners willen verhuizen. Bewoners van nieuwe hoogbouw krijgen die wens steeds eerder. Als reden om te verhuizen noemen ze als belangrijkste reden de stijgende kosten.

Over het onderzoek

  • Dit rapport is geschreven door Sara Bugara en Paul de Vries, onderzoekers bij het Kadaster.
  • Het onderzoek is geschreven in het kader van het WaU-project Wonen onder NAP. Werk aan Uitvoering (WaU) is een overheidsbreed programma ter verbetering van de publieke dienstverlening. De resultaten van WaU-onderzoeken worden gepresenteerd op de website Zicht op Nederland (ZoN)

Andere onderzoeken

  • Binnen het WaU-project onderzochten we ook of kopers bereid zijn meer te betalen om hoog te wonen. Lees de uitkomsten van dit onderzoek op de website MeJudice.nl.  
  • Binnen het WaU-project brachten we ook de verschillen in kaart tussen oude en nieuwe hoogbouw. Lees de uitkomsten van ons onderzoek op de website Platform31.nl.
  • Meer onderzoeken van het Kadaster over de woningmarkt vindt u op de pagina Onderzoeken.

Meer informatie

  • Wilt u meer weten over dit onderzoek of de woningmarkt? Neem dan contact op met onze woningmarktexpert. Contactgegevens vindt u op de pagina Paul de Vries, woningmarktexpert.

Kadaster Kwartaalbericht woningmarkt