Hoe maakt u een tekst-pdf (OCR)?

Ontvangt u een bijlage of bewijsstuk en is dit document geen tekst-pdf (niet-machine-leesbaar, OCR)? Dan moet de bijlage worden omgezet in een tekst-pdf voordat het document als bijlage mee kan worden ingeschreven. Dit kan op 2 manieren:

  • U gebruikt een OCR-scanner.  Dit scan-apparaat zet het document om in een tekst-pdf. 
  • U scant het document met uw standaard scan-apparaat en gebruikt OCR-software voor het omzetten naar tekst-pdf (OCR).  

OCR-software is in veel varianten en versies beschikbaar. Neem voor advies contact op met uw eigen software- of hardware leverancier. Maak gebruik van een professionele OCR software zoals Adobe Pro of PDF-Xchange editor.

Bij stukken die van de notaris zelf afkomstig zijn, leidt de machine-leesbare eis vrijwel nooit tot issues. Maar als een 3e partij niet-machine-leesbare pdf's aanlevert, leidt dit bij een aantal notarissen tot klachten. 

Het Kadaster heeft daarom op verzoek van de KNB besloten om de sanctie (Bericht van Afkeuring) bij stukken van derden, bijlagen en bewijsstukken, als deze niet-voldoen aan de eis dat stukken machine-leesbaar moeten zijn (OCR), op te schorten. Het Kadaster heeft in overleg met KNB besloten de coulanceperiode voor deze controle tot nader order te verlengen.

In plaats hiervan plaatsen we een waarschuwing op het Bericht van Ontvangst waarin we vermelden dat een stuk niet voldoet aan de machine-leesbare eis van de Technische Handleiding Elektronisch Aanleveren (THEA).

Terug naar vorige pagina