Hoe groen zijn zorgterreinen?

Hoeveel hectare terrein hebben zorginstellingen in Nederland? Hoe groen zijn ze en hoe liggen ze ten opzichte van natuurgebieden? Op verzoek van het Domein Gezondheid van het Collectief Natuurinclusief hebben wij hier onderzoek naar gedaan.

Lees het onderzoek op CollectiefNatuurinclusief.nl

Belangrijkste conclusies

  • Het oppervlak van alle zorgterreinen in Nederland bij elkaar is ruim 50.000 hectare. Dat is iets meer dan de hele omvang van het Waddeneiland Texel. Of de helft van alle bedrijventerreinen in Nederland samen.
  • De gehandicaptenzorg (GHZ) heeft het grootste oppervlak aan terreinen. Daarna de ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en ziekenhuizen. 
  • De GGZ-terreinen komen als het groenst uit de bus. Gemiddeld is 60% van de GGZ-terreinen groen. Een terrein is groen als dit op de topografische kaart van het Kadaster is beschreven als grasland, plantsoen of bos.
  • Van de onderzochte zorgterreinen liggen er veel dichtbij een natuurgebied. Zo’n 60% ligt binnen 500 meter van een natuurgebied. Ruim 40% ligt zelfs binnen 250 meter. Dit zijn vooral grote terreinen van GGZ-instellingen. Deze liggen meestal aan de rand van bebouwd gebied buiten de Randstad. 
  • Ziekenhuisterreinen zijn het minst groen. Ziekenhuizen hebben veel verhard terrein. Dat komt omdat zij veel parkeerplaatsen nodig hebben en ruimte voor verkeersstromen. 

Waarom dit onderzoek?

Het Collectief Natuurinclusief wil in de komende 3 jaar minstens 10% van de zorgterreinen groener maken. Groene zorgterreinen versterken de gezondheid van patiënten, zorgmedewerkers, buurtbewoners en de natuur. Dankzij het onderzoek is een beter beeld ontstaan van de mogelijkheden die er liggen om deze terreinen te groener te maken.