Graafmelding

Gaat u machinaal graven? Dan bent u wettelijk verplicht vooraf een Graafmelding te doen. Hiermee:

 • helpt u graafschade en gevaarlijke situaties in de omgeving te voorkomen;
 • draagt u bij aan de veiligheid van de graver.

Beschrijving

Iedereen die machinale graafwerkzaamheden gaat of laat verrichten, is wettelijk verplicht dit van te voren te melden bij het Kadaster. Het maakt hierbij niet uit hoe diep u gaat graven. Na de graafmelding ontvangt u digitaal informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen. U gebruikt deze informatie om zorgvuldig te kunnen graven. De kabel- en leidinginformatie moet op locatie aanwezig zijn als de graafwerkzaamheden plaatsvinden. Hoe u een graafmelding doet, leest u bij 'Doe een melding'.

Voor een gebied van 500 x 500 meter of kleiner is één Graafmelding voldoende. Voor grotere gebieden doet u meerdere meldingen of u kiest voor een tracémelding.

Wat zijn machinale graafwerkzaamheden?

Bij machinale graafwerkzaamheden kunt u bijvoorbeeld denken aan het graven van een vijver met behulp van een graafmachine.

Maar, ook het gebruik van een handgrondboor kan schade aan kabels en leidingen tot gevolg hebben. Ondanks dat het bij wet niet verplicht is bij gebruik ervan een Graafmelding te doen, adviseren wij het u wel.

Niet graven, wel kabel- en leidinginformatie ontvangen

Weet u nog niet wanneer u gaat graven maar wilt u wel alvast weten waar kabels en leidingen liggen? Doe dan een Oriëntatieverzoek. Maar let op! Met de informatie die u naar aanleiding van een Oriëntatieverzoek ontvangt, mag u nog niet graven. Als de startdatum van de graafwerkzaamheden bekend is, moet u alsnog een Graafmelding doen.

Binnen welke termijn moet ik beginnen met graven?

Op het moment dat u de ontvangstbevestiging (e-mail) van uw graafmelding hebt ontvangen, moet u binnen 20 werkdagen beginnen met de graafwerkzaamheden. De kabel- en leidinginformatie die u hebt ontvangen, kunt u gebruiken zolang de grond open is of zolang duidelijk is dat er niets is veranderd in de ondergrond. Als u niet binnen 20 werkdagen met de graafwerkzaamheden start, moet u een nieuwe graafmelding doen. 

Tarief

Graafmelding, per melding/polygoon: € 19,00. Dit bedrag is vrij van btw. 

Doe een melding

Ik doe eenmalig een melding

Doet u eenmalig een Graafmelding? Gebruik dan het formulier KLIC Graafmelding.

U kunt machinale graafwerkzaamheden op zijn vroegst 20 werkdagen voor aanvang melden. Zo beschikt u altijd over actuele kabel- en leidinginformatie. De uiterste datum waarop u een Graafmelding kunt doen, is 3 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden.

Op de 'Instructiekaart eenmalige Graafmelding en Oriëntatieverzoek' bij 'Documenten' staat stap voor stap uitgelegd hoe u een Graafmelding doet, welke informatie u ontvangt en hoe u de informatie kunt afdrukken.

Ik doe regelmatig een melding

Bent u een grondroerder en doet u regelmatig een melding? Dan moet u zich registreren als klant van Kadaster-KLIC en gebruik maken van Mijn Kadaster.

U kunt machinale graafwerkzaamheden op zijn vroegst 20 en uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang melden via Mijn Kadaster. Als in het graafgebied een ‘buisleiding gevaarlijke inhoud’ of een net van grote waarde ligt, kan de betreffende netbeheerder voorzorgsmaatregelen eisen. Ligt de graaflocatie in een veiligheidsgebied? Dan geldt een andere procedure.

Meer informatie over het melden via Mijn Kadaster vindt u op de pagina's 'Grondroerders'.

Tracémelding

Bent u een zakelijke klant en wenst u gebiedsinformatie van een gebied groter dan 500 x 500 meter? Ga dan voor een Graafmelding naar Mijn Kadaster, vink bij stap 2 het blokje achter 'tracémelding' aan en teken bij stap 3 een polygoon van maximaal 5.000 meter x 5.000 meter in.

Nadat u de gewenste polygoon ingetekend hebt, verdeelt het systeem deze in afzonderlijke Klic-meldingen en toont deze op het scherm. Bent u het niet eens met de opdeling? Ga dan een stap terug, verwijder de opdeling en wijzig of verwijder de polygoon. Het systeem voert vervolgens een nieuwe berekening uit. Tijdens het intekenen zijn de lijnen lichtblauw. Door een dubbelklik met de muis sluit de polygoon, de lijnen worden dan grijs. De deelpolygonen worden in het verdere proces afzonderlijk als melding afgehandeld en gefactureerd.

Lees in onderstaand document de volledige uitleg in het hoofdstuk 'Tracémelding'. 

Levering

Ontvangstbevestiging

In de ontvangstbevestiging vindt u een overzicht van netbeheerders die eigenaar zijn van kabels en/of leidingen in het terrein waar u gaat graven. Van deze netbeheerders kunt u informatie verwachten.

 • Als u een Graafmelding met het formulier 'KLIC Graafmelding' hebt gedaan, ontvangt u op zijn vroegst 5 werkdagen voor de opgegeven aanvangsdatum een ontvangstbevestiging per e-mail.
 • Bent u grondroerder en hebt u een Graafmelding via Mijn Kadaster gedaan? Dan ontvangt u zo spoedig mogelijk (meestal binnen een half uur) een ontvangstbevestiging per e-mail.

In de ontvangstbevestiging staan vermeld:

 • de telefoonnummers waarop de netbeheerders bereikbaar zijn;
 • informatie over de aanwezigheid van 'buisleidingen gevaarlijke inhoud'; 
 • informatie of er sprake is van een veiligheidsgebied.

Kabel- en leidinginformatie

Vervolgens ontvangt u (uiterlijk binnen 2 werkdagen) per e-mail een link naar een ZIP-bestand met de beschikbare kabel- en leidinginformatie. Dit bestand kunt u uitpakken met een daarvoor bestemd programma (zoals WinZip of WinRAR).

Alle gegevens worden 20 werkdagen na uw melding verwijderd. Sla de informatie daarom direct op!

Kabel- en leidinginformatie inzien en afdrukken

Voor het inzien en afdrukken kunt u gebruik maken van de gratis Klic-viewer

Afhankelijk van het moment waarop de netbeheerders leveren, kan het voorkomen dat u meerdere leveringen ontvangt. Elke levering heeft een leveringsvolgnummer te beginnen bij 1. De laatste levering vervangt steeds de eerdere leveringen. Op de levering wordt aangegeven of het gaat om een complete levering of een deellevering.

Een levering kan de volgende documenten bevatten:

LI: leveringsinformatie

LG: kaartlaag met de ligging van het net

AN: kaartlaag met de annotatie bij het net

EV: bijlage met eis voorzorgsmaatregelen

HA: huisaansluitschets

ET: eigen topografie

GB: GBKN ondergrondkaart

GP: grootschalige plantopografie

MV: kaartlaag met de maatvoering bij het net

TB: thema bijlage

DK: detailkaart

BL: algemene bijlage

PT: plantopografie

LP: liggings-pdf (pdf met alle kaarten)

Meer informatie over de levering van de netbeheerders en de afdrukmogelijkheden vindt u in de 'Instructiekaart eenmalige Graafmelding en Oriëntatieverzoek' bij 'Documenten'. 

Meer informatie

Wat verstaat de WIBON onder zorgvuldig graven?

Particulieren en bedrijven die graafwerkzaamheden uitvoeren, zijn wettelijk verplicht dit zorgvuldig te doen. Deze verantwoordelijkheid geldt ook voor de opdrachtgever van de werkzaamheden. Volgens de WIBON houdt dit in:

 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de graafwerkzaamheden waartoe hij opdracht geeft, op zorgvuldige wijze kunnen worden verricht.
 • De grondroerder verricht de graafwerkzaamheden op zorgvuldige wijze.
 • Om op zorgvuldige wijze de graafwerkzaamheden te verrichten, zorgt de grondroerder er voor dat:
  - vóór aanvang van de graafwerkzaamheden een graafmelding is gedaan;
  - onderzoek is verricht naar de precieze ligging van onderdelen van netten op de graaflocatie;
  - op de graaflocatie de van het Kadaster ontvangen gebiedsinformatie aanwezig is.

Op initiatief en in samenwerking met belanghebbenden is op 2 november 2016 de vernieuwde richtlijn ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’ CROW-500 verschenen. Lees meer over de richtlijn op de website van het kennisplatform Crow

De kabel- en leidinginformatie klopt niet, wat nu?

Als u tijdens het graven één van onderstaande afwijkingen ontdekt in de kabel- en leidinginformatie, moet u dit direct melden. Met uw melding draagt u bij aan een hogere kwaliteit en actualiteit van het kaartmateriaal.

 • De locatie van een kabel of leiding wijkt meer dan één meter af van de locatie op de kaart.
 • U ontdekt een kabel of leiding die niet op één van de kaarten staat.
 • U mist een kabel of leiding die wel op één van de kaarten staat.

Meer informatie over een afwijkende situatie.

Huisaansluitingen

Netbeheerders zijn niet verplicht u informatie over huisaansluitingen te verstrekken. Dit zijn kabels en leidingen die vanaf de hoofdleiding in de weg naar een gebouw lopen. Hebt u geen huisaansluitschetsen ontvangen en wenst u die wel? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de verantwoordelijke netbeheerder(s). Houd uw meldnummer bij de hand. De telefoonnummers van de netbeheerder(s) en het meldnummer vindt u op de ontvangstbevestiging die u na het doen van een Graafmelding van het Kadaster ontvangt.

Instructiefilmpjes