Fundament voor landsdekkend kadaster in Benin

Het West-Afrikaanse land Benin heeft naar schatting 8 miljoen percelen. Maar van slechts ongeveer 60.000 is het eigendom officieel vastgelegd. In de afgelopen 5 jaar heeft de nationale kadasterorganisatie van Benin procedures en systemen ontwikkeld om de manier van landregistratie te vereenvoudigen en te versnellen. 

Bestaande methoden te complex en te duur 

Ruim 5 jaar geleden werd het de Beninse regering duidelijk dat het onmogelijk was om in korte tijd een landsdekkend kadaster in te richten met de bestaande landregistratiemethoden. De methoden waren te ingewikkeld en te duur. De regering vroeg Nederland om advies en ondersteuning. De basis van de oplossing voor Benin is de introductie van de fit-for-purpose methode. Hiermee is een eenvoudigere vorm van eigendomsregistratie op maat gemaakt voor Benin. 

IT-ontwikkeling door lokale teams 

Lokale IT'ers ontwikkelden tijdens het project een mobiele app voor het registreren van meetgegevens. Een ander team ontwikkelde een kadastrale database met alle software om de gegevens daarin te registreren en beheren. Het resultaat mag er zijn. Zo’n 450.000 percelen verspreid over 12 gemeenten zijn al opgenomen in het nieuwe, digitale kadaster. 

Heel Benin snel in kaart 

Het fundament voor een landsdekkend kadaster ligt er nu. De methoden en systemen zijn beschikbaar. Ook ligt er een aanpak om de gegevens die worden verzameld bij te houden zodat de registratie actueel en betrouwbaar blijft. Toen president Talon van Benin in 2022 Nederland bezocht, gaf hij aan heel Benin snel in kaart te willen brengen met deze aanpak. De plannen daarvoor worden nu uitgewerkt.

Meer informatie

De Nederlandse organisaties die meewerkten aan het project waren:

  • MDF Training & Consultancy
  • VNG International
  • het Kadaster

Het project is betaald door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Terzake

Dit artikel komt uit het Kadastermagazine Terzake van september 2023.