Een kijkje in de keuken van het Kadaster

Het klantteam Notariaat organiseert een aantal keer per jaar regiobijeenkomsten om medewerkers uit het Notariaat te informeren en te inspireren over zaken die spelen binnen het werkveld. Op donderdag 26 oktober was regio Limburg en Oost-Brabant aan de beurt.
Het thema voor deze bijeenkomst was: ‘Een kijkje in de keuken van het Kadaster’.

Verschillende informatiesessies

De ruim 65 bezoekers namen deel aan 3 verschillende informatiesessies:

  • In gesprek met de bewaarder
  • Hoe ziet de werkdag van een landmeter eruit? 
  • Akteverwerking 


De rode draad in deze sessies was: Wat doen wij? Waar lopen wij als Kadaster weleens tegenaan? En waar kunnen wij van elkaar leren? Dat leverde soms mooie inzichten en discussies op. 

Vernieuwend en doelgericht

Notariskantoor Gerrits & van Gulick -

Druk najaar vol nieuwe ontwikkelingen

Tijdens de sessie met bewaarder Patrick Schamp kwamen veel zaken aan bod. Van veelvoorkomende fouten in akten, tot eHerkenning en de omgevingswet. Allemaal zaken die aan het eind van het jaar spelen, bovenop de drukke periode voor de medewerkers van notariskantoren.

4-ogenprincipe bij akteverwerking

Voor een akte die niet via KIK wordt aangeboden is veel handwerk nodig om deze in onze systemen te verwerken. Dat is goed om bij stil te staan in deze digitale wereld. Tijdens de sessie Akteverwerking was te zien welke stappen er dan precies doorlopen moeten worden. En dat hierbij het 4-ogenprincipe geldt. 

Een leervolle maar vooral interessante middag

Notariaat In de Tiendschuur -

Met de voeten in de klei met de landmeter

Om de sessie met de landmeters te volgen moesten de deelnemers naar buiten. Daar stond het team van landmeters klaar, mét de mooie nieuwe elektrische landmeetauto. Ze vertelden over het werk dat zij doen nadat een notariskantoor het Kadaster de opdracht geeft om grenzen in te meten. 

Het was een informatieve middag die een goed beeld gaf van de afwikkeling van de door ons opgestelde akten

DéWoonnotaris.nl -

Nieuwe bijeenkomsten in 2024

We kijken terug op een geslaagde middag. En we zijn nu al weer bezig met het organiseren van regiobijeenkomsten voor 2024. Wilt u weten wanneer wij in uw regio zijn? Neem dan telefonisch contact op met relatiebeheerder Henk-Jan van der Weerd  (06) 52 48 16 35.