Corona op de woningmarkt: de cijfers na 1 jaar

Op 15 maart 2020 ging Nederland in lockdown. De impact op ons leven was enorm. Tegelijkertijd bloeide de woningmarkt als nooit tevoren: records werden verbroken, we bleven verhuizen, investeerders bleven investeren en starters starten. Welke cijfers zitten achter deze bijzondere maanden tussen maart 2020 en februari 2021?

1. Het aantal woningtransacties daalde niet door corona

In de afgelopen 12 coronamaanden wisselden 243.946 woningen van eigenaar. Dat is meer dan in dezelfde periode van het recordjaar 2017. Er werden 12% meer woningen verkocht dan in 2019. Het aantal kopers onder de 35 jaar groeide het sterkst, met 15% ten opzichte van 2019. Vermoedelijk kochten zij als koopstarters tijdens de vorige crisis relatief goedkope woningen en gebruikten in coronatijd hun opgebouwde overwaarden om door te stromen. Tijdens het coronajaar werden 3,7% meer koopstarters woningeigenaar dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Dit staafdiagram toont hoeveel woningtransacties er waren in 2019, 2020 en 2021. De X-as is ingedeeld in 12 maanden. De Y-as toont het aantal transacties in stappen van 5000. Van maart tot en met december zijn per maand steeds 2 verschillende staven te zien: het aantal transacties van 2019 en dat van 2020. Bij januari en februari staan 3 staven, inclusief 2021. De staafhoogtes laten zien dat het aantal transacties van maart 2020 tot en met februari 2021 (het coronajaar) hoger ligt dan het aantal transacties in dezelfde periode een jaar eerder. Ook is er een piek te zien in het aantal transacties in december 2020 en in januari 2021. Hebt u naar aanleiding hiervan nog vragen? Neem dan contact op met onze woningmarktexpert Paul de Vries via 06 - 27199503.
 

2. Aanpassingen overdrachtsbelasting zorgden voor pieken in transacties

In december 2020 piekte het aantal woningtransacties. Particuliere investeerders sloegen hun slag voordat de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 verhoogd werd van 2% naar 8%. Kopers onder de 35 jaar wachtten juist tot ná die datum. Zij betaalden vanaf dat moment geen overdrachtsbelasting meer. Eind 2020 daalde het aantal woningtransacties van deze jonge kopers. In januari kochten zij vervolgens 2 keer zoveel woningen als in januari 2020.

3. Woningprijzen naar recordhoogte

De prijzen lagen in februari 2021 10,4% hoger dan een jaar eerder. In 5 van de 12 coronamaanden stegen de prijzen sneller dan in 2019 en 2020. Dat was ook het geval in januari en februari 2021. De prijzen namen fors toe door de licht dalende hypotheekrente en de economische steunmaatregelen. Het vertrouwen van kopers bleef positief. De lichte prijsdaling in december had te maken met de eerdergenoemde overdrachtsbelasting. Vooral investeerders kochten veel en met name kleine, goedkope appartementen. Daardoor daalde de gemiddelde prijs.

Dit staafdiagram toont hoe de woningprijs zich ontwikkelde in 2019, 2020 en 2021. De X-as is ingedeeld in 12 maanden. De Y-as toont het percentage waarmee de woningprijs steeg of daalde in stappen van 1%. Van maart tot en met december zijn per maand steeds 2 verschillende staven te zien: de prijsontwikkeling van 2019 en die van 2020. Bij januari en februari staan 3 staven, inclusief 2021. De staafhoogtes laten zien dat de woningprijs van maart 2020 tot en met februari 2021 (het coronajaar) veel sterker steeg dan in dezelfde periode een jaar eerder. Er is alleen een lichte daling te zien in december 2020. Hebt u naar aanleiding hiervan nog vragen? Neem dan contact op met onze woningmarktexpert Paul de Vries via 06 - 27199503.

4. Kleine verbouwingen vooral met spaargeld betaald

Veel mensen besloten in coronatijd om hun woning te verbouwen. Dat zien we niet rechtstreeks terug in een sterke toename van het aantal aanvullende hypotheekleningen in coronatijd. Het aantal aanvullende leningen tot € 100.000 nam vóór maart 2020 al met bijna 50% toe ten opzichte van januari en februari 2019. In 2020 steeg het aantal verder, maar minder sterk dan daarvoor. Door corona zijn dus niet heel veel meer verbouwingen gefinancierd met aanvullende hypotheekleningen. In de 2e helft van 2020 blijft het aantal aanvullende leningen onder de € 25.000 achter. Het is dus aannemelijk dat eigenaren kleinere verbouwingen aan hun woning betaalden met hun spaargeld.

Deze lijngrafiek toont hoe het aandeel van 4 categorieën aanvullende hypotheekleningen zich ontwikkelde in 2019 en 2020. De X-as is ingedeeld in 24 maanden (2 keer 12 maanden). De Y-as toont het aantal aanvullende kleine hypotheken in stappen van 200. Er zijn 4 lijnen te zien: - Hypotheken <= 25.000 euro - Hypotheken 25.000 euro – 50.000 euro - Hypotheken 50.000 euro – 75.000 euro - Hypotheken 75.000 euro – 100.000 euro De lijnen voor de 3 hoogste categorieën stijgen gedurende 2019 en 2020. De lijn voor de laagste categorie blijft nagenoeg op hetzelfde niveau. Hebt u naar aanleiding hiervan nog vragen? Neem dan contact op met onze woningmarktexpert Paul de Vries via 06 - 27199503.

5. Kopers uit grootste 4 gemeenten verhuisden verder weg

Door thuiswerken werd de reisafstand naar kantoor minder belangrijk voor de keuze van de woonplaats. Waar verhuisden woningkopers uit de 4 grootste gemeenten (Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag) naartoe in 2020?

  • Het grootste deel verhuisde nog steeds binnen de eigen gemeente. Dit aandeel neemt wel jaarlijks af, van bijna 70% in 2015 tot 50% in 2020.
  • Bij kopers die naar buiten de eigen gemeente verhuisden, nam de verhuisafstand toe. Was de afstand in 2015 nog gemiddeld 37 km, in 2020 was het 44 km.
  • De verhuisafstand is in 2020 sterker toegenomen dan in de afgelopen 6 jaar. Dit is niet volledig toe te schrijven aan corona, omdat deze trend al langer gaande is. De sterke groei in 2020 kan ook een toevalligheid zijn.

Deze kaartafbeelding laat het westen van Nederland zien. Er zien 4 plaatsnamen te zien: Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam. Dit zijn de 4 grootste gemeenten van Nederland (G4). Per stad zijn 10 bogen te zien die beginnen in de stad en eindigen op een plek daarbuiten. De eindpunten van de 10 bogen vertegenwoordigen de plekken waar mensen vanuit de G4 het meest naartoe verhuisden in maart 2020 tot en met februari 2021 (het coronajaar), als zij niet in hun eigen gemeente bleven. Hoe dikker de boog, hoe meer verhuizingen naar die plek. Bij Utrecht, Den Haag en Rotterdam is te zien dat de verhuizingen vooral naar het oosten gaan. Voor Amsterdam is er de dikste boog naar zuidwest Flevoland. Hebt u naar aanleiding hiervan nog vragen? Neem dan contact op met onze woningmarktexpert Paul de Vries via 06 - 27199503.
 

Meer informatie

  • Welke gevolgen had de aanpassing van de overdrachtsbelasting op 1 januari 2021 voor particuliere investeerders en starters? Wij deden onderzoek. U leest er meer over in het artikel ‘Wat doet de aanpassing van de overdrachtsbelasting met de woningmarkt?
  • Wilt u meer weten over dit onderzoek of de woningmarkt? Neem dan contact op met onze woningmarktexpert. Contactgegevens vindt u op de pagina Paul de Vries, woningmarktexpert.
  • De aankomende periode actualiseren en analyseren we regelmatig de woningmarktcijfers. Ook komen we met updates. Houd daarvoor onze website en social media in de gaten.