Bijna helft zonneparken in of bij bebouwde kom

Hoeveel zonneparken zijn er in Nederland? Waar liggen ze? En welke soorten grond wordt daarvoor gebruikt? Lees verder voor de belangrijkste inzichten uit dit onderzoek. Of download het volledige rapport.

Download het rapport

Belangrijke feiten over zonneparken

 • Veel zonneparken liggen langs autosnelwegen zoals de A1, A15 en A28. 44% ligt langs wegen of spoorwegen. Maar liefst 46% ligt dichtbij of binnen de bebouwde kom.
 • In Nederland liggen 562 zonneparken met een totale oppervlakte van 3.621 ha. Het kleinste park uit dit onderzoek is 1.000 m². Het grootste ruim 1 miljoen m².

Meer belangrijke feiten over zonneparken

 • De meeste zonneparken liggen in de provincie Gelderland (89) en Overijssel (62). Ook liggen er in Noord-Brabant en Noord-Holland veel zonneparken, maar daar liggen relatief veel kleine parken tot 2 hectare.
 • De grootste oppervlakten aan zonneparken liggen in Groningen (633 hectare) en Drenthe (518 hectare).
 • 60% van de zonneparken was 5 jaar geleden nog landbouwgrond. Dat is 2.176 van de in totaal 3.621 hectare aan zonneparken. Bijna 25% was voorheen ‘overig groen’ Bijvoorbeeld grasvelden of groenstroken langs snelwegen. 4% van alle zonneparken staat op water.
 • In Utrecht werd 80% van de grond onder zonneparken in 2018 nog gebruikt als landbouwgrond. In Zuid-Holland was dat maar 34%.
 • Maar 0,12% van het totale oppervlak landbouwgrond wordt gebruikt voor zonneparken. Niet in alle provincies wordt evenveel landbouwgrond gebruikt voor zonneparken.
 • In Zeeland, Groningen en Flevoland liggen in verhouding de meeste zonneparken dichtbij windturbineparken. In Overijssel de minste. In Limburg en Utrecht liggen geen zonne- en windturbineparken bij elkaar.
 • Op 75% van de grond onder zonneparken rust het recht van volledig eigendom.
 • Meer dan de helft van de zonneparken is eigendom van een commerciële partij.

Download het rapport

Meer informatie

 • Het Kadaster onderzocht de omvang van zonneparken in Nederland en op wat voor soort grond deze liggen. 
 • Dit onderzoeksrapport is geschreven door Martin Tillema en Sara Bugera, onderzoekers bij het Kadaster. Wilt u meer weten? Neem dan contact op via de pagina Martin Tillema, expert energietransitie.
 • Lees meer over de energietransitie op de pagina Energietransitie.
 • Meer onderzoeken van het Kadaster over energietransitie vindt u op de pagina Onderzoeken.