Beleggingspercelen: de kansen en beperkingen

Soms worden grote landbouwpercelen opgeknipt in kleinere percelen en verkocht aan particulieren. Wij onderzochten hoeveel van deze beleggingspercelen zijn er sinds 2009 bij kwamen. En hoe vaak er woningen of bedrijven op worden gebouwd.
Maar is deze manier van beleggen wel succesvol?

Download het hele onderzoek

Of lees de belangrijkste conclusies:

 • Sinds 2009 zijn er ongeveer 25.000 particuliere beleggingspercelen bijgekomen. Dat zijn er ongeveer 1.500 tot 2.000 per jaar. 
 • De percelen zijn in handen van 7.000 particuliere eigenaren. Deze eigenaren komen vaak uit een andere regio dan waar zij een perceel kopen. Bijvoorbeeld, een koper in Almere woont zelf in Groningen.
 • De totale oppervlakte van alle beleggingspercelen is 2.000 hectare. 
 • De percelen liggen verspreid over heel Nederland op ongeveer 700 locaties.

 

 • In 2023 heeft ongeveer de helft van alle gemeenten 1 of meerdere plekken met beleggingspercelen. Gemeenten die er uitspringen zijn Amsterdam, Terneuzen en Almere. 
 • De meeste percelen liggen net buiten de bebouwde kom. Meer dan 30% ligt ver buiten mogelijke bouwlocaties en de bebouwde kom. Er zijn geen plannen om op die plekken te bouwen. 
 • Sinds 2009 is op geen enkel beleggingsperceel een woning of bedrijf gebouwd.  
 • Het aantal beleggingspercelen blijft waarschijnlijk toenemen. Beleggingspercelen worden nog steeds verkocht aan beleggers, maar die beleggers komen bijna niet meer van hun perceel af. In minder dan 1% van alle gevallen konden eigenaren hun percelen weer verkopen. 
 • Hoe meer percelen, hoe kleiner de kans dat ruimtelijke plannen uitgevoerd kunnen worden. Denk aan de aanleg van windturbines of ondergrondse kabels. Het is lastig om afspraken te maken met al die eigenaren van een perceel die hopen op een succesvolle belegging.
   

Video

In deze video vertelt onderzoeker Matthieu Zuidema over de uitkomsten van het onderzoek.